Dorpsnetwerk InOudZevenaar

bewonersinitiatief
Buurtteam

Dorpsnetwerk InOudZevenaar (sinds juli 2021)

Alle inwoners van Oud-Zevenaar vormen samen het dorpsnetwerk InOudZevenaar. Samen geven we richting aan de toekomst van ons dorp. Bijvoorbeeld door onze belangen bij elkaar te brengen. Of door samen de handen uit de mouwen te steken. Samen bepalen we hoe Oud-Zevenaar er uitziet en hoe we er willen samenleven. Nu én in de toekomst.

Waarom een Dorpsnetwerk?

Oud-Zevenaar is een prachtig dorp. Aantrekkelijk, sociaal veilig, ruim en groen. Met veel historie en een rijk verenigingsleven. Het zijn de redenen waarom we er kwamen of bleven. Oud-Zevenaar is mooi om haar mensen met diverse achtergronden en maatschappelijke posities. Er is een enorme rijkdom en variatie aan kennis en expertise. Ondernemers, vaklieden, onderzoekers, bestuurders, creatievelingen, boeren…..te veel om op te noemen.

Verbinden als doel

In een tijd van verandering op veel gebieden willen we het vermogen versterken van ons dorp om meer zelf richting te geven haar toekomst. Door mensen en de bestaande netwerken bij elkaar te brengen en in te zetten op allerlei thema’s. Zo kunnen we regie nemen als het gaat om hoe het er in Oud-Zevenaar uit ziet en hoe we er willen samenleven. Nu én in de toekomst. Denk bijvoorbeeld aan thema’s zoals:

  • Veiligheid, infrastructuur en verkeer in Oud-Zevenaar
  • Bouwen en wonen in Oud-Zevenaar
  • Zorg en ouderen in Oud-Zevenaar
  • Natuur en Duurzaamheid in Oud-Zevenaar
  • Cultuur(historie) en toerisme in Oud-Zevenaar 

 De aanjagers van het Dorpsnetwerk zijn Marc Kluitman, Eric Polman, Hans van Zelst, Frans Heijneman en Maike Weenink. In iedere straat is ook een buurtverbinder actief als ambassadeur van het dorpsnetwerk (zie voor meer info onder het kopje organisaties 'buurtverbinders')

Wie

Jongeren
Volwassenen
Senioren