Catching Cultures Orchestra

Ontdek je wijk, ontmoet elkaar en organiseer mee

Catching Cultures Orchestra

Door:
Boris Van Olffen

Catching Cultures Orchestra wil: Een podium bieden voor de talenten en eigenheid van mensen die naar Nederland gevlucht zijn; mensen met verschillende achtergronden de gelegenheid bieden om ieders muziek te ervaren, elkaar te inspirereren en bij elkaar’s leefwereld betrokken te raken.

Hiermee willen we een muzikale bijdrage leveren aan de aanpak van problemen die nieuwkomers ondervinden als ze willen integreren in Nederland.

Onze drijfveer is muzikale nieuwsgierigheid en sociale betrokkenheidDeel via sociale media

Bezoek ons


Utrecht

mobiele nummer: 31623718893
  Contact