De Vreedzame wijk Vleuten de Meern

non-profit organisatie

Bij de Vreedzame wijk wordt de methodiek De Vreedzame School toegepast op wijkniveau. Kinderen leren op een vreedzame manier conflicten op te lossen, verantwoordelijkhkeid te dragen en elkaar en andere buurtbewoners positief te benaderen.

De principes van De Vreedzame Sxchool worden overgenomen door jeugdvoorzieningen in de wijk, waardoor er meer pedagogische samenhang ontstaat. Dit is belangrijk omdat kinderen in sommige wijken in gescheiden werelden leven ( school, thuis, straat) Door uitbreiding van de principes naar wijkniveau wordt het voor hen duidelijk dat er overal dezelfde verwachtingen zijn gehanteerd en dezelfde regeles en afspraken gelden. Tegelijkertijd wordt er door iedereen gewerkt aan een veilig, positief sociaal klimaat waarin participatie centraal staat. Kinderen worden opgeleid tot mediatoren en bemiddelen indien nodig bij conflicten in de wijk.

De Vreedzame wijk is een initiatief van Eduniek, een educatieve dienst voor onderwijs en educatie en wordt door de gemeente in alle wijken van Utrecht ondersteund.

Wilt u meer informatie over Vreedzaam in Vleuten de Meern? Maiil dan naar: sandrawillemsen@welzaamutrecht.nl

Waar

Teunisbloemlaan 50 Utrecht

Contact

Sandra Willemsen
Contactpersoon

Neem contact op met Sandra:

-11