Het Dialoogcafé Utrecht

Ontdek je wijk en leer elkaar kennen

Het Dialoogcafé Utrecht

Door:
Eugène Boeldak

Het Dialoogcafé Utrecht ontwerpt, organiseert en begeleidt de dialoog in events voor onze gasten. Deze zijn veelal professionals, leiders en ondernemers uit de provincie Utrecht en omliggende woonkernen. De dialoogevents gaan over vragen en thema's die er toe doen. Meestal gebruikt het Dialoogcafé een eenvoudig conversation café format of de World Café format. Alle gebruikte formats bevorderen het aandachtig luisteren en de uitwisseling en verbinding van gedachten en gevoelens in een veilige en gastvrije omgeving. De dialoogthema's worden aangeboden in uitnodigende vragen, die van belang zijn in het privéleven, het werk en de gemeenschap. Gasten en dialoogbegeleiders voeren de dialoog in groepjes van 5 of 6 personen per tafel. De dialoogprincipes en de voor de gelegenheid gekozen dialoogvorm worden kort toegelicht. Een dialoogbegeleider of host staat waar nodig bij om de principes van het Dialoogcafé hoog te houden.

De Dialoogcafé Principes (ontleend aan Conversation Cafe) zijn:

  • Open je hart: stel je oordeel zo lang mogelijk uit.
  • Open je geest: luister met respect naar alle ingebrachte gezichtspunten.
  • Wees nieuwsgierig: streef naar begrijpen, niet naar overtuigen.
  • Ga voor ontdekking: laat vooronderstellingen los en ga voor nieuwe inzichten.
  • Wees echt: vertel je persoonlijke ervaringen, niet enkel je mening.
  • Wees kort: spreek eerlijk en met diepgang zonder lang uit te wijden.
  • Laart de ander schiteren: nodig de andere uit om te vertellen en luister.

 

 

 

Bezoek ons

Leersumse Veld 20
3452NC Vleuten

mobiele nummer: 0611350155
  Contact