Administratie thuis

Door:
wo@welzaamutrecht.nl

Hulp voor wie het (even) nodig heeft! 


Vrijwilligers van Welzaam komen op verzoek bij bewoners van Vleuten de Meern om de administratie te verzorgen als de aanvrager daarvoor neit (meer) in staat is. 


Deze gratis dienstverlening bestaat uit het sorteren en archiveren van de administratie. Samen met de aanvrager wordt bekeken wat er met de post moet gebeuren en welke openstaande rekeningen betaald moeten worden. Ook worden eenvoudige formulieren ingevuld of verwezen naar andere instanties als daarvoor aanleiding bestaat.  De bewoners met een hulpvraag ervaren de dienstverlening van de vrijwilligers als zeer positief en kijken uit naar hun bezoek. Zoekt u hulp of kent u iemand die hulp kan gebruiken? U kunt elke werkdag tussen 900 en 1100 uur bellen voor informatie of een aanvraag doen bij de telefoondienst van Welzaam 030-6773131. Ook kunt u kijken op www.welzaamutrecht.nl/dienstverlening-ouderen-beperking

gratis

Deel via sociale media Reageer