Kwartiermakers Vleuten-de Meern

bewonersinitiatief
Welzijn

Kwartiermakers zijn wijkbewoners met een beperking of psychische kwetsbaarheid. Zij zetten zich in om van Vleuten-de Meern een wijk voor alle bewoners te maken. De Kwartiermakers zijn ervaringsdeskundigen. Ze gaan in gesprek met wijkbewoners en organisaties om samen de leefbaarheid van de wijk te verbeteren en drempels weg te nemen.

Contact

Evelien Roos
Contactpersoon

Neem contact op met Evelien: