Contact

Parochie Support Groep

Wij zetten ons in voor een mooie bloeiende R.K. geloofsgemeenschap in de wijk. Iedereen is welkom om mee te doen.