Reinaerde

Ontdek je wijk, ontmoet elkaar en organiseer mee

Reinaerde

Door:
Jan Deurloo

Mensen met een beperking ontwikkelen zichzelf en kiezen hoe ze willen leven.Medewerkers van Reinaerde dragen met hart en hoofd dagelijks bij aan het welzijn, de participatie en de zelfstandigheid van mensen met een beperking.Mensen met een beperking voelen zich thuis en doen ertoe in de samenleving.Medewerkers werken samen met anderen. We werken professioneel, omgevingsbewust en ondernemend.

Algemene beschrijving
De werkzaamheden houden verband met groen- en stallenonderhoud en dierenverzorging. Van schapen voeren, mest verwijderen uit weides, stallen schoonmaken, voerbakken, tot waterbakken en werkmaterialen reinigen en ramen zemen. Het groen wordt onderhouden door bijvoorbeeld het verwijderen van onkruid op paden en het afsteken van groenzoden en afval verwijderen met een vuilknijper. In overleg is het mogelijk pony’s, ezels en paarden te borstelen. Alle klussen worden aangereikt door de beheerder of de werknemers van de boerderij. Elk dag is anders want de werkzaamheden hangen samen met het seizoen.
Activiteiten van 9.00 – 15.00 uur.

Voor wie?
Voor mensen met een beperking tussen de 16 en 60 jaar. Er is werk voor harde werkers en voor mensen die van een rustiger tempo houden. Er werken ongeveer acht cliënten per dag(deel).

Dienstverlening
Er is elke dag minimaal één begeleider aanwezig die cliënten ondersteunt bij hun werkzaamheden. De begeleiding is gericht op ontwikkelingsmogelijkheden, het benutten van eigen vaardigheden, respecterende bejegening, borgen van veiligheid, respectvolle omgang en deelname aan de samenleving. Samen met de cliënt en zijn netwerk wordt bepaald welke ondersteuning wenselijk is. Dit wordt vastgelegd in het ondersteuningsplan.

Omgeving
Stadsboerderij Eilandsteede ligt in Park Transwijk. Naast de stadsboerderij is er de educatieve tuin, een terras, speelhonk en speeltuin. In de boerderij heeft Reinaerde een eigen kantine voor koffie pauze en tijdens de lunch is er werkoverleg. Er is een eigen ruimte waar de cliënt zich kan omkleden en waar lockers zijn.

Verwijzing en indicatie
Je kunt bij ons terecht als je een indicatie hebt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of een beschikking vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor een maatwerkvoorziening (arbeidsmatige activering).
Zit je nog op school, dan is een stageplek mogelijk.

Volg ons

reinaerde.nl


Deel via sociale media

Bezoek ons

Vreugdenhillaan 31
3526ZB Utrecht

mobiele nummer: 0612335137
  Contact

Openingstijden

maandag 09:00 - 15:00
dinsdag 09:00 - 15:00
woensdag 09:00 - 15:00
donderdag 09:00 - 15:00
vrijdag 09:00 - 15:00