Reinaerde

non-profit organisatie
Zorginstellingen

Mensen met een beperking ontwikkelen zichzelf en kiezen hoe ze willen
leven.Medewerkers van Reinaerde dragen met hart en hoofd dagelijks bij
aan het welzijn, de participatie en de zelfstandigheid van mensen met
een beperking.Mensen met een beperking voelen zich thuis en doen ertoe
in de samenleving.Medewerkers werken samen met anderen. We werken
professioneel, omgevingsbewust en ondernemend.

Algemene beschrijvingDe
werkzaamheden houden verband met groen- en stallenonderhoud en
dierenverzorging. Van schapen voeren, mest verwijderen uit weides,
stallen schoonmaken, voerbakken, tot waterbakken en werkmaterialen
reinigen en ramen zemen. Het groen wordt onderhouden door bijvoorbeeld
het verwijderen van onkruid op paden en het afsteken van groenzoden en
afval verwijderen met een vuilknijper. In overleg is het mogelijk
pony’s, ezels en paarden te borstelen. Alle klussen worden aangereikt
door de beheerder of de werknemers van de boerderij. Elk dag is anders
want de werkzaamheden hangen samen met het seizoen.Activiteiten van 9.00 – 15.00 uur.

Voor wie?Voor
mensen met een beperking tussen de 16 en 60 jaar. Er is werk voor harde
werkers en voor mensen die van een rustiger tempo houden. Er werken
ongeveer acht cliënten per dag(deel).

DienstverleningEr is elke
dag minimaal één begeleider aanwezig die cliënten ondersteunt bij hun
werkzaamheden. De begeleiding is gericht op ontwikkelingsmogelijkheden,
het benutten van eigen vaardigheden, respecterende bejegening, borgen
van veiligheid, respectvolle omgang en deelname aan de samenleving.
Samen met de cliënt en zijn netwerk wordt bepaald welke ondersteuning
wenselijk is. Dit wordt vastgelegd in het ondersteuningsplan.

OmgevingStadsboerderij
Eilandsteede ligt in Park Transwijk.
Naast de stadsboerderij is er de educatieve tuin, een terras, speelhonk
en speeltuin. In de boerderij heeft Reinaerde een eigen kantine voor
koffie pauze en tijdens de lunch is er werkoverleg. Er is een eigen
ruimte waar de cliënt zich kan omkleden en waar lockers zijn.

Verwijzing en indicatieJe
kunt bij ons terecht als je een indicatie hebt vanuit de Wet langdurige
zorg (Wlz) of een beschikking vanuit de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) voor een maatwerkvoorziening (arbeidsmatige
activering).Zit je nog op school, dan is een stageplek mogelijk.

Waar

Vreugdenhillaan 31 Utrecht

Contact

Jan Deurloo
Contactpersoon

Neem contact op met Jan:

14