The Living Tree - Kerk van de Nazarener

The Living Tree - Kerk van de Nazarener

Door:
Joanne van Beveren

In oktober 2012 zijn de maandelijkse vieringen begonnen van The Living Tree. Het beeld van de boom verwijst naar de persoon van Jezus Christus. Wij zien Hem als onze levende Hoop, en Hij wil ook voor Overvecht en Utrecht een teken van nieuw leven zijn. De boom zit ook in het logo van The Living Tree. Daarmee willen wij aangeven dat Jezus mensen wil helpen om in Hem te wortelen en door Hem vrucht te dragen. Ongeacht de sociale of culturele achtergrond, waar mensen vandaan komen. Het is onze hoop dat The Living Tree haar plek weet te vinden in het mozaïek van het christelijke netwerk in Overvecht. 

Kerk van de Nazarener 
The Living Tree is een initiatief van de Kerk van de Nazarener Utrecht. De Kerk van de Nazarener Utrecht bestaat uit een kleine groep mensen die in Overvecht een gemeente wil zijn. Wij ontmoeten graag mensen en wij houden van lekker eten. De Kerk van de Nazarener Utrecht maakt deel uit van de internationale Kerk van de Nazarener.
De Kerk van de Nazarener is een open en optimistische kerk waar de liefde van God centraal staat. Onze naam verwijst naar de beroemdste inwoner van Nazareth: Jezus Christus. Hij groeide op in dit onbelangrijke stadje, en onze naam wil uitdrukken dat Jezus betrokken wil zijn bij ons leven van alledag.

Vieringen
Elke 2e en 4e zondag van de maand komen we bij elkaar in de aula van het Leger des Heils, Schooneggendreef 27, om een viering en een maaltijd te houden. De dienst begint om 16.30 uur. Koffie en thee vanaf 16.00 uur. 

Volg ons

thelivingtree.nl


Deel via sociale media

Bezoek ons

Schooneggendreef 27h
3562GG Utrecht

  Contact