St. Goodforlife

Ontdek je wijk, ontmoet elkaar en organiseer mee

St. Goodforlife

Door:
Stichting Goodforlife

Good4Life is een maatschappelijk betrokken organisatie die sinds 2011 actief is. Wij zijn toegankelijk voor iedereen, Jong of oud, autochtoon of allochtoon, chronisch ziek of tijdelijk gehandicapt, ongeacht cultuur of geloofsovertuiging. Wij streven ernaar te voorzien in de wensen en behoeften van de klant, door te werken met vaste zorgverleners die de situatie van de klant kennen en die letterlijk en figuurlijk de taal van de klant spreken.

Uw leven weer op orde door begeleiding thuis door deskundige begeleiders, verzorgenden en verpleegkundigen. Heeft u door uw ziekte of handicap beperkingen gekregen? En heeft u hierdoor moeite met het huishouden, de administratie, de opvoeding of een gezond dagelijks ritme? Het overkomt meer mensen dan u zou verwachten. Onze zorgverleners weten hoe moeilijk het kan zijn om weer grip te krijgen op het normale leven, zeker als de houvast al wat langer kwijt is. Good4Life helpt met deskundige begeleiding. Dat doen we in de huiselijke omgeving, bij voorkeur met de mensen die in deze vertrouwde kleine kring meedraaien. Zo kunnen we met elkaar de draad weer oppakken en werken aan een duurzame oplossing.

St. Goodforlife is landelijk gecontracteerd voor wijkverpleging bij alle zorgverzekeraars.Tevens gecontracteerd voor het leveren van verpleging, verzorging vanuit zowel wijkverpleging (zvw) langdurige zorg vanuit het WLZ tevens zijn wij ook gecontracteerd voor aanbieden ambulante ondersteuning en hulp bij het huishouden met de gemeente Utrecht.

Stichting GoodforLife onderscheid zich door het bieden van Palliatieve (terminale) zorg thuis en houdt zeer bewust rekening met de normen en waarden in de verschillende culturen.

Wij zijn multicultureel samengesteld waardoor de zorgverlening goed toegankelijk is, laagdrempelig voor mensen met taalbarrière waardoor kwaliteit van zorg gewaarborgd blijft.

Wij zijn gecertificeerd volgens BTN en HKZ- normen voor Thuiszorgorganisaties bij het bieden van verpleging, persoonlijke verzorging en individuele begeleiding en hulp bij huishouden in de thuissituatie.

Volg ons

goodforlife.nl/


Deel via sociale media

Bezoek ons

Paranádreef 255
3563WK Utrecht

vaste nummer: 085 485 83 61
fax nummer: 030-2615046
  Contact

Openingstijden

maandag 09:00 - 17:00
dinsdag 09:00 - 17:00
woensdag 09:00 - 17:00
donderdag 09:00 - 17:00
vrijdag 09:00 - 17:00