R.K. Geloofsgemeenschap Wederkomst des Heren

Ontdek je wijk, ontmoet elkaar en organiseer mee

R.K. Geloofsgemeenschap Wederkomst des Heren

Door:
Gérard Martens

De Rooms-Katholieke Kerk is in de wijk aanwezig in de Geloofsgemeenschap Wederkomst des Heren. Deze is een onderdeel van de St Martinusparochie Utrecht.

De geloofsgemeenschap Wederkomst des Heren is al ruim 50 jaar actief in de wijk. Iedere zondag is er om 9.30 uur een viering en daarna is er gelegenheid koffie te drinken.

Door de week treft u op dinsdag en vrijdagmorgen een gastheer van de geloofsgemeenschap in 'Bij Bosshardt'.

Iedere eerste en derde woensdag van de maand verzorgt de Wederkomst des Heren om 10.30 uur een viering in woon-zorgcentrum de Bijnkershoek. Iedere eerste vrijdag van de maand is er een viering om 10.30 in Parc Transwijck.

In de oneven weken is op dinsdagmorgen pastor Gérard Martens van 10.00 - 12.00 uur aanwezig in Bij Bosshardt voor een vrij inloopspreekuur.


Bezoek ons

Marco Pololaan 115
3526GB Utrecht

vaste nummer: 030 289 31 12
  Contact