Organisaties in Hoograven

Villa Vrede
Hoograven
Villa Vrede is een dagopvang voor mensen zonder verblijfsstatus in Utrecht.Villa Vrede probeert een plek te bieden waar mensen simpelweg mogen zijn, een gezicht krijgen, zich veilig voelen, hun sociaal netwerk kunnen opbouwen en waar ze gestimuleerd worden tot zelfredzaamheid. Villa vrede wordt voor en door de doelgroep ontwikkeld.Villa Vrede heeft een buurthuisfucntie waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, ontspannen en samen kunnen ete Lees meer...