Organisaties in Hoograven - Ontmoetingsplaats

Ontdek onze 3 organisaties en initiatieven

Utrecht In Dialoog
Utrecht in Dialoog is een initiatief van mensen en organisaties in Utrecht die de dialoog een warm hart toedragen en zich hier op vrijwillige basis voor inzetten. Het doel van Utrecht in Dialoog is om door inzet van een dialoog, mensen met elkaar in een inspirerend, betekenisvol gesprek te brengen. Door in kleine groepen aan dialoogtafels ervaringen, ideeën en dromen uit te wisselen, ontstaat er ruimte voor nieuwe inzichten en het benoemen van persoonlijke actie. De uiteenlopende
Villa Vrede
Villa Vrede is een dagopvang voor mensen zonder verblijfsstatus in Utrecht. Villa Vrede probeert een plek te bieden waar mensen simpelweg mogen zijn, een gezicht krijgen, zich veilig voelen, hun sociaal netwerk kunnen opbouwen en waar ze gestimuleerd worden tot zelfredzaamheid. Villa vrede wordt voor en door de doelgroep ontwikkeld. Villa Vrede heeft een buurthuisfucntie waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, ontspannen en samen kunnen