Organisaties in Hoograven

Internationaal Koken
Hoograven
1e en 3e maandag van de maand koken en eten met bewoners. Ieder om de beurt organiseert de avond en we delen alleen de kosten van de boodschappen met elkaar.