Stichting EET met je hart

Ontdek je wijk, ontmoet elkaar en organiseer mee

Stichting EET met je hart

Door:
Babs van Geel

Stichting EET met je hart maakt waardevolle ontmoetingen mogelijk voor ouderen die door persoonlijke omstandigheden minder goed van huis kunnen. Bijvoorbeeld door een fysieke beperking, een klein sociaal netwerk en vangnet, een kleine portemonnee, het wegvallen van een partner en het gemis aan sociale vaardigheden.

Wij werken intensief samen met Utrechtse restaurants die gedurende de maanden november en december aan gasten een vrijwillige donatie van 1 euro vragen bovenop de totaalrekening. 100% van deze donaties worden besteed aan sociale projecten voor ouderen.

EET met je hart werkt nauw samen met thuisorganisaties, pastors, huisartsen die goed zicht hebben op onze kwetsbare doelgroep.

Onze projecten zijn gericht op bijzondere lokaties en diners in de stad bij EET met je hart restaurants die hun deuren graag voor EET met je hart, en dus hun oudere medeburgers, willen openen. Maar we organiseren ook dichtmiddagen en bieden theatervoorstellingen aan. Onze gasten worden altijd thuis opgehaald en weer thuisgebracht.

EET met je hart werkt wijkgericht. We richten ons op ouderen (en vrijwilligers!) uit Hoograven zodat op een laagdrempelige, en mooie, manier waardevolle contacten kunnen worden gelegd. 

Bezoek ons

0
3583GK

  Contact