De Tussenvoorziening - Hoograven

non-profit organisatie
Welzijnsorganisaties
Vrijwilligerswerk
Hulpverleningsorganisaties

Opvang, wonen, budgetbeheer, schuldhulpverlening, activering.

Het leven is grillig en mensen die (tijdelijk) hun huis verliezen zijn van alle tijden. Iedere cliënt, dakloos of anders is uniek en heeft zijn of haar eigen verhaal. De Tussenvoorziening heeft al 25 jaar ervaring met opvang en begeleiding van deze bijzondere groep.

De Tussenvoorziening is een organisatie met een grote diversiteit aan hulp- en woonvormen. We willen het leven van de meest kwetsbare mensen in de samenleving een stukje beter maken. Wij helpen de dak- en thuisloze mensen in de stad Utrecht en in de regio.

Bij de Tussenvoorziening werken meer dan 400 vrijwilligers. Zij horen bij de organisatie en zijn een belangrijke meerwaarde. Zonder vrijwilligers zou een aantal van onze voorzieningen simpelweg niet kunnen bestaan. Vrijwilligers zijn niet alleen een helpende hand voor cliënten, zij maken een directe verbinding met de samenleving.

Wij hebben heel veel verschillende functies voor vrijwilligers, van kok in het Smulhuis tot Financieel Maatje en Activiteitenbegeleider voor kinderen in de opvang. Kijk voor meer informatie op de website.

Het Centraal Kantoor van de Tussenvoorziening staat in Utrecht West, de Tussenvoorziening is er voor alle inwoners van Utrecht.

Waar

Contact

Willem Lammerink
Contactpersoon

Neem contact op met Willem: