Burennetwerk Utrecht Zuid

bewonersinitiatief
Netwerken
Meedoen
Sociaal

Burennetwerk Utrecht Zuid is een netwerk van wijkbewoners in Utrecht Zuid die in hun eigen buurt vrijwillig hulp bieden aan mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Burennetwerk Utrecht Zuid is actief in Hoograven, Rotsoord, Tolsteeg, Bokkenbuurt en Lunetten.

Op de website kun je je aanmelden als hulpbieder en hulpvrager. Het gaat om kleine klusjes in en om het huis, gezelligheid door huisbezoek of een wandelingetje en hulp bij vervoer in de wijk. Kijk op burennetwerkutrechtzuid.nl voor meer informatie.Elke donderdagmiddag (uitgezonderd feestdagen en vakanties) kun je terecht bij het inloopspreekuur van het burennetwerk In Hart van Hoograven. Kom kennis maken en biedt je aan als hulpbieder óf dien je hulpvraag in. Tijd: van 13.00 tot 14.30 uur.

Burennetwerk Utrecht Zuid volgen op Facebook kan ook: facebook.com/burennetwerkutrechtzuid

Waar

Contact

Cees van den Brink
Contactpersoon

Neem contact op met Cees: