Villa Vrede

Ontdek je wijk, ontmoet elkaar en organiseer mee

Villa Vrede

Door:
Wilma Rozenga

Villa Vrede is een dagopvang voor mensen zonder verblijfsstatus in Utrecht.

Villa Vrede probeert een plek te bieden waar mensen simpelweg mogen zijn, een gezicht krijgen, zich veilig voelen, hun sociaal netwerk kunnen opbouwen en waar ze gestimuleerd worden tot zelfredzaamheid. Villa vrede wordt voor en door de doelgroep ontwikkeld.

Villa Vrede heeft een buurthuisfucntie waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, ontspannen en samen kunnen eten. Vereer vinden er verschillende activiteien plaats, zoals taalles, koken, sport- en spel, tuinieren, fietsles, muziekles en samen muziek maken. Elke maand is er een informatiebijeenkomst over basisrechten. 

 

Bezoek ons

Wijnesteinlaan 4
3525al Utrecht

vaste nummer: 0308778095
mobiele nummer: 0623166284
  Contact