Kopa

Ontdek je wijk, ontmoet elkaar en organiseer mee

Kopa

Door:
Linda Rosink

De kern: creativiteit

Aan de kern van alle activiteiten van Kopa staat creativiteit. Wij gaan er vanuit dat ieder mens creatief is, maar dat we het vertrouwen hierin vaak verliezen. Creativiteit is meer dan de mooiste tekening kunnen maken. Hoeveel volwassenen hoor je niet zeggen, ik ben niet creatief, ik kan niet tekenen. Tekenen is iets dat je kan leren door oefening. Als je dat wil.

 

Als het gaat om creativiteit dan hebben we het niet alleen over de muzische vaardigheden, maar ook over durven experimenteren, verbanden leggen, blikwisselingen en innoveren. Kopa gelooft in de kracht van creatief vermogen. Buiten de kaders denken en problemen oplossen maakt dat je mogelijkheden ziet. Kern van creativiteit is voor ons dan ook durven proberen, mogen falen en van daaruit weer nieuwe ideeën laten ontstaan.

 

Kopa zet zich in voor creativiteit, in het onderwijs en in de samenleving.

 

Creativiteit in het onderwijs

In het onderwijs ondersteunen we  scholen bij het realiseren van een inspirerende leeromgeving waarin creativiteit gevoed wordt en uitgebouwd. We pleiten voor een grondhouding van de leerkracht waarin de leerling ruimte krijgt om zijn eigen ontdekkingen te doen. Waar meer vragen gesteld worden dan antwoorden gegeven. Waar het proces net zoveel waarde heeft als het eindresultaat. En waar de leraar met de juiste handvatten een veilige ruimte kan creëren voor creatieve ontwikkeling.

 

We doen dit binnen trajecten waarbij we een intensieve samenwerking aangaan met de school. In dialoog met de schoolleiders wordt een visie en doelstellingen geformuleerd. Teams trainen we in het ervaren, herkennen en faciliteren van een creatief proces. Met en voor leerlingen worden projecten en workshops gemaakt.

De docententrainingen kunnen ook aangevraagd worden door scholen waarmee we geen partnerschap hebben.

 

Creativiteit in de samenleving

Kopa zet creativiteit ook in als middel in projecten die als doel hebben nieuwe verbindingen te leggen, deelnemers te emanciperen of cultureel zelfbewustzijn bevorderen.

Kopa gelooft namelijk dat je met het ervaren van je eigen creativiteit ook leert over zelfsturend vermogen, en de mogelijkheden die er zijn om je leven vorm te geven.

 

We doen dit met een project als Arthake, waarin een Europese kunstenaar de culturele, sociale en/of historische identiteit van de wijk verkent en reageert hierop vanuit zijn eigen kunstdiscipline. Door verbindingen in de wijk aan te gaan en kunsteducatieve activiteiten aan het project te koppelen wordt participatie en cultureel zelfbewustzijn gestimuleerd.

 

We doen dit met een project als Imbali, waarin deelnemers met een afstand tot de arbeidsmarkt een training krijgen in een aantal toegankelijke textiele vaardigheden die mogelijk bijdragen tot het opzetten van een eigen onderneming. Zelfvertrouwen, verbindingen met elkaar en ondernemers uit de wijk en creativiteit staan centraal. Inspiratie zijn hier de kunstenaar/trainers van Imbali die in Johannesburg een leiderschapsrol hebben op gebied van trainingen in kunst en vormgeving.

 

We doen dit met een project als Fashion Skills Malawi, waar we drie organisaties die met de kwetsbaarste kinderen uit de samenleving werken ondersteunen met het opzetten van een vakopleiding tot kleermaker en met ondernemersvaardigheden om financieel zelfstandig te kunnen opereren.  

 

Hoe doen we dat

Als organisatie zijn we door onze kleine omvang daadkrachtig. We werken graag samen met partners in onze projecten. Dit vergroot het draagvlak en het bereik. We zijn doortastend, creatief en ondernemend in onze aanpak. Wij zien mogelijkheden, bevragen de bekende weg en gaan graag de uitdaging aan om juist nu, in crisistijd, te laten zien dat het wel kan.

Bezoek ons

Opaalweg 39
3523RK Utrecht

mobiele nummer: 0640813116
  Contact