Plushome - Hoograven

non-profit organisatie
Hulpverleningsorganisaties
Welzijnsorganisaties

Plushome staat voor het begeleiden van mensen naar een zelfstandig en vervuld leven.

Ons team is gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met psychische problematiek en/of een verstandelijke beperking. Dit varieert van mensen met psychische stoornissen, zoals autisme, verslavingsproblematiek of een ontwikkelingsstoornis, tot aan mensen met een verstandelijke beperking, eventueel in combinatie met huiselijk geweld en/of financiële problemen. Mensen met een hoge begeleidingsvraag, die niet in een instelling terecht kunnen of willen, worden ook door Plushome begeleidt. Daarnaast biedt Plushome opvoedingsondersteuning aan ouders die hulp nodig hebben bij het opvoeden van hun kind. Aanvullend op de begeleiding in het dagelijks leven, biedt Plushome ook behandeling die gericht is op verschillende probleemgebieden.

Ons doel is om samen met cliënten problemen te verminderen, zodat zij een zo gelukkig en zelfstandig mogelijk leven kunnen leiden, midden in de maatschappij.

De begeleiding richt zich op het kunnen uitvoeren van de dagelijkse levensverrichtingen, het structureren van het persoonlijk leven en het voeren van de eigen regie, zoals:* op orde brengen van financiën;* contact leggen met instanties;* schuldhulpverlening;* aanbrengen van goede dag structuur;* structuur aanbrengen in de huishoudelijke taken; * vinden van werk/dagbesteding/school;* psychosociale behandeling;* opvoedingsondersteuning.

* begeleiding

Plushome kent geen wachtlijsten, de begeleiding wordt direct opgestart. Wanneer de cliënt een wens heeft met betrekking tot zelfstandig wonen, gaan we samen met de cliënt op zoek naar woonruimte via de reguliere woonvoorzieningen. Dit wordt vervolgens gecombineerd met ambulante begeleiding.

Ons kantoor is gevestigd in Kanaleneiland maar wij werken bij de mensen thuis in alle wijken in de Regio Utrecht en enkele gemeentes buiten Utrecht.

Kijk voor meer informatie en de mogelijkheid tot aanmelding op www.plushome.nl of bel onderstaand telefoonnummer. Mailen mag ook naar info@utrecht.plushome.nl

Waar

Meer informatie

Contact

Plushome Utrecht
Contactpersoon

Neem contact op met Plushome: