SAMEN Binnenstad

Ontdek de wijk en leer elkaar kennen

SAMEN Binnenstad

Door:
Saskia Boesveldt

SAMEN Binnenstad is een sociaal netwerk van oudere wijkbewoners. De leeftijd varieert tussen de 60 en 85 jaar. We bedenken en organiseren momenten van ontmoeting met elkaar. Er zijn activiteiten ontstaan aanvullend op activiteiten die er al zijn in de binnenstad. Gezellig activiteiten voor vrije tijd besteding, maar ook om meer serieuze informatie met elkaar te delen.

Het doel voor de wijkbewoners is om meer buurtbewoners te ontmoeten en het samen gezellig te hebben. Maar ook vinden we het belangrijk om naar elkaar om te kijken, als het een keer wat minder gaat.

Doet u ook mee?

Wijkbewoners zien elkaar bijvoorbeeld bij de Stamtafel in het Museum Speelklok. Of bij de Tafel van Barthje en Boerenbridge in het Bartholomeus Gasthuis. Er is ook een Leesclub ontstaan, en er is een groepje wat zich verdiept in het thema Wonen in de Binnenstad.

Wilt u meer weten?

Neemt u dan contact op met Ivonne Landaal of Saskia Boesveldt, sociaal makelaars bij DOCK Utrecht.

Ivonne Landaal: ilandaal@dock.nl – 06 18242747

Saskia Boesveldt: sboesveldt@dock.nl – 06 18242682

Bezoek ons


Utrecht

  Contact