Liederen voor Libussa

Ontdek de wijk en leer elkaar kennen

Liederen voor Libussa

Door:
Hugo Poelen
Op 15 en 16 juni 2019 zal het binnenstadskoor Zangria weer een fraai muzikaal schouwspel ten beste geven in Theater Kikker. Er zijn liederen gekozen van verschillende componisten uit de Tsjechische regio.

In het jaar 2019 vieren wij in Nederland 100 jaar kiesrecht voor de vrouw. In de figuur van Libussa heeft Zangria een vrouw gevonden die in dit jaar extra voor het voetlicht moet worden gebracht: Namelijk, bij alle kwaliteiten die Libussa bezit heeft zij ook de gave van de helderziendheid. Zij voorziet dat grote gelijkheid tussen man en vrouw ooit bewaarheid zal worden.
In het kader van haar 25-jarige bestaan in 2019 is daarom gekozen voor een project met bijzondere en in Utrecht zelden gehoorde koormuziek uit Tsjechië en Slowakije van negentiende- en twintigste-eeuwse topcomponisten als Antonin Dvorák, Bedrich Smetana, Leoš Janácek en Béla Bartók (bewerkingen van Slowaakse liederen). De muziek uit deze streken heeft een geheel eigen sfeer en muzikale opbouw. Dvorák was in de negentiende eeuw de grote componist uit deze contreien. Zijn invloed op latere componisten komt onder meer tot uitdrukking in de bewerkingen voor gemengd koor die Janácek maakte van een aantal liederen voor gelijke stemmen, gecomponeerd door zijn beroemde voorganger.
Het programma vormt voor het koor een goede uitdaging om een nieuwe muzikale taal met een geheel eigen koorklank te veroveren. De muziek, die veelal geïnspireerd is door volksmelodieën, zal in de uitvoering omkleed worden door een bijzondere vertelling, gebaseerd op volksverhalen. Daarbij zal ook ruimte zijn voor de inbreng van professionele solisten. De begeleiding zal, passend bij de muzikale traditie van de genoemde componisten, verzorgd worden door warme strijkersklanken, piano en slagwerk.
Binnenstadskoor Zangria wil deze onbekende muzikale taal graag delen met het publiek, door het Tsjechische verhaal ‘Liederen van Libussa’ op een uitdagende en vernieuwende wijze op toneel te brengen. De koorliederen en solo´s zullen worden ingepast in een boeiende, beroemde legende uit de streek. De hoofdpersoon Libussa is een jonge vrouw met een uitnemend verstand en groot gevoel voor rechtvaardigheid. Na de dood van haar vader die het land leidde en gerespecteerd werd om zijn wijze rechtspraak volgt Libussa hem op. Zij evenaart haar vader in verstandig, rechtvaardig oordelen bij onenigheid en strijd waarmee de mensen bij haar komen. Toch begint een aantal mannen twijfel te zaaien over haar geschiktheid om als vrouw, ook nog zonder man aan haar zijde, het land te leiden en recht te spreken. Libussa laat zich niet uit het veld slaan en kiest eigenzinnig de man op wie zij allang haar oog heeft laten vallen tot haar echtgenoot.
De opzet is, dat door de koorliederen de ervaringen en emoties van de hoofdpersonen uit het verhaal worden bezongen. Bovendien willen wij dit bijzondere repertoire extra toegankelijk maken door er een scenische uitvoering aan te geven; de regie is in handen van Nick Fleuren.


In de voorverkoop:
€ 15,00
Kinderen 4 t/m 12 jaar
€ 10,00
Aan de zaal:
€ 17.50

Deel via sociale media Reageer