Initiatieven in Reeshof

Kom in contact met organisaties en initiatieven

Wijkraad Reeshof

Wijkraad Reeshof is een stichting die bestaat uit vrijwilligers, die zich inzetten voor het welzijn van de bewoners in de Reeshof en de leefbaarheid in dit stadsdeel. Zij streven ernaar, dat mensen zich in de Reeshof naar tevredenheid kunnen ontplooien.Dit gebeurt door een goede samenwerking met andere vrijwilligers en groeperingen die in de Reeshof actief zijn. Dit kan zowel op straatniveau, maar ook op gespecialiseerde terreinen. In samenwerking met professionals wil de wijkraad bouw Lees meer...
ContourdeTwern R-Newt Kids

Vanaf 2018 zijn de R-Newt Kids teams in verschillende Tilburgse wijken een feit. R-Newt Kids is een onderdeel van contourdetwern en hét sociaal werk voor kinderen (van 0 tot en met 12 jaar) en hun ouders. Ook de Reeshof heeft dus haar eigen R-Newt Kids-medewerkers: Michelle van Dommelen en Harold van Rijswijk. Wij werken vanuit wijkcentrum Heyhoef (kerkenbosplaats 1). R-Newt Kids-medewerkers zijn daar waar gezinnen zijn: thuis, op school, op straat. We vinden het belangrijk dat kinderen Lees meer...
MFA Grote Beemd

Hallo Iedereen,De Grote Beemd is een M.F.A. (Multi Functionele Accommodatie) in de wijk Reeshof te Tilburg. In de accommodatie zijn reeds vele organisaties gehuisvest; Drie verschillende scholen, Kinderstad, GGD en nog diverse andere organisaties. Er zijn daarnaast ook verschillende huurders die enkele uren per week een ruimte huren zoals bijvoorbeeld dansscholen, sportorganisaties, muziekscholen en zelfs een freerun club. Lees meer...
Wijkraad Reeshof

Wijkraad Reeshof is een stichting die bestaat uit vrijwilligers, die zich inzetten voor het welzijn van de bewoners in de Reeshof en de leefbaarheid in dit stadsdeel. Zij streven ernaar, dat mensen zich in de Reeshof naar tevredenheid kunnen ontplooien.
Heyhoef-Backstage

'POP-UP' muziekpodium in wijkcentrum Heyhoef met maandelijks op zaterdagavond Backstage concerten (soul - blues - rock - americana) op zondagmiddag 1x maand 'Coolvibes' (luisterconcerten t.b.v. maximaal 100 zittende bezoekers | singer songwriters - jazz - country - experimenteel) en ook 1x maand op zondagmiddag 'Muziekfabriek' (jamsessions met ervaren muzikanten en jonge talenten)
Cultuurcoach VO

Ik ben Anja Reinhardt, Cultuurcoach voor VO in de Reeshof. Neem contact met me op voor creative ideeën en culturele initiatieven voor jongeren tussen 12 en 17 jaar. En zeker als je zelf jongeren bent en iets tofs wil doen in de wijk!
Mooi Zo, Goed Zo

ContourdeTwern levert via Mooi zo Goed zo een bijdrage aan de leefbaarheid van de Tilburgse samenleving. Al vele jaren realiseert Mooi zo Goed zo op deze manier wensen. Mooi zo Goed zo is één van de pijlers van MBO (Maatschappelijk Betrokken Ondernemen) van ContourdeTwern.Vaak bruist het van de ideeën, maar ontbreekt het aan concrete actie of middelen. Mooi zo Goed zo wil hierin een brugfunctie vervullen. De fundamenten van een project worden gelegd door samenwerking met het bedrijf Lees meer...
Dansstudio D-Dance

Dé nieuwe dansstudio in Tilburg Reeshof. ‘Dansstudio D-Dance’ Hip-Hop, Freestyle & Ouder-Kind lessen!
AutoMaatje

Vervoerservice voor en door eigen bewoners- voor wie minder mobiel is- vrijwilligers rijden u in hun eigen auto- tegen een kleine onkostenvergoedingNederland telt ruim vier miljoen ouderen. Een kwart daarvan voelt zich weleens eenzaam. Dat komt vooral omdat ze minder mobiel zijn. Ook in Tilburg raken steeds meer mensen geïsoleerd van de buitenwereld omdat hun mogelijkheden om naar buiten te gaan, bijvoorbeeld door leeftijd of gezondheid, steeds beperkter worden. Met A Lees meer...
Vrijwilligerspunt

Hier kun je terecht als je op zoek bent naar vrijwilligerswerk. Als je als betrokken wijkbewoner iets (meer) voor je buurt zou willen betekenen, of als je zelf een kortdurende of eenmalige hulpvraag hebt en geen beroep kunt doen op je eigen omgeving. Ook maatschappelijke organisaties of vrijwilligers met een vraag over vrijwilligerswerk zijn hier aan het juiste adres. Vrijwilligerswerk is er in alle soorten en maten. Wie je bent, wat je wilt en wat je kunt, staan voorop bij je keuze vo Lees meer...
Thuisadministratie Reeshof

Thuisadministratie bij jou thuis! Samen met een vrijwilliger orden je je brieven, formulieren, rekeningen, polissen, enzovoort. Wat weg kan, gaat weg. Wat overblijft wordt in één overzichtelijke map opgeborgen. Thuisadministratie zoekt een vrijwilliger die bij jou past. Samen maak je afspraken. Is het nodig dat de vrijwilliger vaker komt? Wil je meer inzicht krijgen in je inkomsten en uitgaven? Het kan allemaal. Die afspraken maak je met de vrijwilliger voor je aan het traject begint Lees meer...
Vriendschapbank Reeshof

Vriendschap is als een bank. Je kunt alleen opnemen als je af en toe stort!Zoek jij meer contacten om:gezellig een kop koffie mee te drinken of samen te eten?samen te sporten, wandelen of fietsen?te praten over belangrijke of onbelangrijke dingen?samen naar het museum, theater of de bioscoop te gaan?Kom dan eens kijken bij de Vriendschapsbank. Iedereen met een open en actieve houding is van harte welkom. Lees meer...