Stichting Welzijn Kruisland

non-profit organisatie
Welzijn
Stichting Welzijn Kruisland heeft tot doel, het behouden en bevorderen van het welzijn van de inwoners van Kruisland

Vanuit een gedeelde ambitie om zorg en welzijn voor inwoners van Kruisland te versterken is er uit samenwerking tussen KBO Kruisland, Zonnebloem en Dorpsraad Kruisland in 2019 het initiatief genomen om de Stichting Welzijn Kruisland (SWK) op te richten. Het eetpunt Wat de Pot Schaft was reeds in april 2018 als gezamenlijke activiteit opgestart.

Stichting Welzijn Kruisland heeft tot doel, het behouden en bevorderen van het welzijn van de inwoners van Kruisland, gemeente Steenbergen, zoals vastgelegd in de statuten bij oprichting op 15-3-2019.

De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het stimuleren van de zelfredzaamheid en participatie van de inwoners van Kruisland in de Kruislandse samenleving. 

Wie

Kinderen
Jongeren
Volwassenen
Senioren

Contact

Heb je een vraag?
Stuur ons een bericht via het onderstaande contactformulier:

Welzijn Kruisland
-4