groen

Aanleg natuurspeeltuin de Darink

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de herinrichting van het braakliggend terrein op de Darink. De bomen en hagen zijn aangeplant, het gras gezaaid en de paden (worden) aangelegd. We hebben al gezien dat de Kruislandse kinderen het gebied al ontdekt hebben! Om het groen de kans te geven om te laten groeien willen we iedereen vragen om nog even geduld te hebben en het terrein nog niet te betreden.Ook de aanleg van de paden is nog niet afgerond, dus ook hiervoor graag even geduld om dubbel werk te voorkomen. Er wordt door de gemeente een lint gespannen en een bordje geplaatst. Zodra er gespeeld kan worden geven we een seintje. P.s. vanaf 1 april tot 30 juni is er een statiegeldactie bij de COOP. Wanneer je je statiegeld doneert, verdubbelt de COOP de opbrengst. Met deze opbrengst gaan we vervolgens kijken hoe we het terrein nog kunnen voorzien van speelobjecten. Heb je suggesties, laat het ons weten!

Geluk

Leefbaarheidsplan voor Kruisland

Als dorpsraad Kruisland zetten we ons graag in voor de leefbaarheid van ons dorp, hierbij u kunt denken aan onderwerpen zoals verkeersveiligheid, woningbouw, inrichting groen en kwaliteit van de infrastructuur (straten, verlichting e.d.). Hierover hebben we contact met de gemeente en organisaties binnen de gemeente die zich hier mee bezig houden (o.a. Stichting Welzijn Kruisland en KBO), maar ook input vanuit u als bewoners is van groot belang!

We hebben, in overleg met de gemeente Steenbergen, het idee opgepakt om een “Leefbaarheidsplan 2021-2025” op te stellen, waarin we de belangrijkste onderwerpen en agendapunten willen opnemen waar we de komende vijf jaar met steun van de gemeente en organisaties aan willen werken.

Na eerdere concept-versies waar inwoners ideeën hebben kunnen aanreiken en reactie hebben kunnen geven, vindt u onderstaand nu de definitieve versie. Deze versie willen wij gebruiken als kader voor de periode 2021-2025 om de leefbaarheid in ons dorp op peil te houden en zo mogelijk te verbeteren Uiteraard blijft de dorpsraad open staan voor nieuwe ideeën en ontwikkelingen. Daarvoor kun u contact opnemen via contact.dorpsraadkruisland@gmail.com of door contact op te nemen met één van de leden van de dorpsraad.

Zoom