Nieuws uit Kruisland - Geluk

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Leefbaarheidsplan voor Kruisland
Dorpsraad Kruisland heeft een concept Leefbaarheidsplan 2021-2025 opgesteld. Alle inwoners van Kruisland kunnen aanvullingen en suggesties aandragen t/m 26 maart 2021