Leefbaarheidsplan voor Kruisland

Geluk
1 maart 2021
Dorpsraad Kruisland heeft een concept Leefbaarheidsplan 2021-2025 opgesteld. Alle inwoners van Kruisland kunnen aanvullingen en suggesties aandragen t/m 26 maart 2021

Als dorpsraad Kruisland zetten we ons graag in voor de leefbaarheid van ons dorp, hierbij u kunt denken aan onderwerpen zoals verkeersveiligheid, woningbouw, inrichting groen en kwaliteit van de infrastructuur (straten, verlichting e.d.). Hierover hebben we contact met de gemeente en organisaties binnen de gemeente die zich hier mee bezig houden (o.a. Stichting Welzijn Kruisland en KBO), maar ook input vanuit u als bewoners is van groot belang!

We hebben, in overleg met de gemeente Steenbergen, het idee opgepakt om een “Leefbaarheidsplan 2021-2025” op te stellen, waarin we de belangrijkste onderwerpen en agendapunten willen opnemen waar we de komende vijf jaar met steun van de gemeente en organisaties aan willen werken.

Na eerdere concept-versies waar inwoners ideeën hebben kunnen aanreiken en reactie hebben kunnen geven, vindt u onderstaand nu de definitieve versie. Deze versie willen wij gebruiken als kader voor de periode 2021-2025 om de leefbaarheid in ons dorp op peil te houden en zo mogelijk te verbeteren Uiteraard blijft de dorpsraad open staan voor nieuwe ideeën en ontwikkelingen. Daarvoor kun u contact opnemen via contact.dorpsraadkruisland@gmail.com of door contact op te nemen met één van de leden van de dorpsraad.

Wie

Kinderen
Jongeren
Volwassenen
Senioren

Contact

Neem contact op met Dorpsraad:

Dorpsraad Kruisland
Contactpersoon
-10