Leefbaarheidsplan voor Kruisland

01-03-2021

Geluk

Als dorpsraad Kruisland zetten we ons graag in voor de leefbaarheid van ons dorp, hierbij u kunt denken aan onderwerpen zoals verkeersveiligheid, woningbouw, inrichting groen en kwaliteit van de infrastructuur (straten, verlichting e.d.). Hierover hebben we contact met de gemeente en organisaties binnen de gemeente die zich hier mee bezig houden (o.a. Stichting Welzijn Kruisland en KBO), maar ook input vanuit u als bewoners is van groot belang!

We hebben, in overleg met de gemeente Steenbergen, het idee opgepakt om een “Leefbaarheidsplan 2021-2025” op te stellen, waarin we de belangrijkste onderwerpen en agendapunten willen opnemen waar we de komende vijf jaar met steun van de gemeente en organisaties aan willen werken. Voor het bepalen van de inhoud van het leefbaarheidsplan nemen we graag de input van de Kruislandse inwoners mee!

Een eerste inventarisatie van onderwerpen is gemaakt met onder meer inbreng uit ideeënbus bij supermarkt en via email. Op basis hiervan is een conceptversie opgesteld die te vinden is via de link bij dit nieuwsbericht.

Graag nodigen wij de inwoners van Kruisland uit om mee te denken over het “Leefbaarheidsplan 2021-2025” om de leefbaarheid in ons dorp op peil te houden en zo mogelijk te verbeteren. Aanvullingen en suggesties voor het leefbaarheidsplan zijn welkom tot en met vrijdag 26 maart, door een email te sturen naar contact.dorpsraadkruisland@gmail.com of door contact op te nemen met één van de leden van de dorpsraad.

Waar

Molenweg 6 Kruisland

Contact

Dorpsraad Kruisland
Contactpersoon

Neem contact op met Dorpsraad:

-10