Mantelzorg tijdens avondklok

Sociaal
Gezondheid
25 januari 2021
Verschillende mantelzorgers vragen zich af welke gevolgen dit heeft voor de zorg voor een naaste, die elders woonachtig is. Mag je daar nog wel naartoe in de avond voor het verlenen van zorg of ondersteuning? Via het Steunpunt Mantelzorg Steenbergen ontvi

Via het Steunpunt Mantelzorg Steenbergen ontvingen wij onderstaande informatie die wij graag verder willen delen voor diegene die mantelzorg geven.

Het coronavirus is nog steeds onder ons waarbij de maatregelen wederom worden aangescherpt. Daarbij is nu ook de avondklok van kracht. Verschillende mantelzorgers vragen zich af welke gevolgen dit heeft voor de zorg voor een naaste, die elders woonachtig is. Mag je daar nog wel naartoe in de avond voor het verlenen van zorg of ondersteuning? 

Rijksoverheid heeft een verklaringsformulier opgesteld waarmee u als mantelzorger ondanks de avondklok naar uw naaste kunt gaan als het gaat om noodzakelijk zorg of ondersteuning.

Onderstaand staat in stappen vermeld hoe u de verklaring digitaal kunt aanvragen:

  • Download het formulier door op de volgende tekst te klikken: Eigen verklaring avondklok
  • Hierbij de link voor de keuze van verschillende opties voor het invullen van de eigen verklaring ( 4 opties: printen en met de hand invullen, digitaal invullen en printen, formulier invullen op telefoon of tablet of op computer invullen en doorsturen naar telefoon of tablet): Formulier voor de avondklok: downloaden en meenemen | Publicatie | Rijksoverheid.nl
  • Vul uw gegevens in.
  • Geeft aan vanaf en tot en met welke datum u tussen 21.00 uur en 4.30 uur buiten moet zijn.
  • Vink het vakje ‘Iemand anders heeft dringend mijn hulp nodig’ aan.
  • Vul bij toelichting in: Vanwege noodzakelijke en onuitstelbare mantelzorg.
  • Neem het formulier uitgeprint of digitaal mee als u tijdens de avondklok voor uw mantelzorgtaken de straat op moet.
  • De politie kan u onderweg om uw ID en de Eigen verklaring avondklok vragen.
  • Zorgt u voor meerdere mensen? Vul voor elke zorgvrager een aparte verklaring in.

De verklaring kan alleen gebruikt worden als bewijs om tijdens avondklokuren op straat te zijn. Niet voor andere (mantelzorg)zaken. We vragen u ook de verklaring zorgvuldig te gebruiken, en alleen voor noodzakelijke en niet uitstelbare mantelzorg tijdens de avondklok. Want het blijft belangrijk dat we ons zoveel mogelijk aan de oproep ‘blijf thuis’ van de overheid houden.

Wie

Volwassenen
Senioren

Contact

Neem contact op met Welzijn:

Welzijn Kruisland
Contactpersoon
-5