Brief Corona-virus Hoe we elkaar in Kruisland een handje kunnen helpen

Blogs
25 maart 2020
Onderstaande brief wordt 26-3-2020 van deur tot deur verspreid

Beste Kruislanders,

Deze brief geeft informatie van de Stichting Welzijn Kruisland en de Dorpsraad over een genomen initiatief om ouderen en kwetsbaren zo goed mogelijk te ondersteunen tijdens de Coronavirus uitbraak. In de Stichting Welzijn werken de Dorpsraad, de KBO en de Zonnebloem samen.

Achtergrond:
Het zal niemand ontgaan zijn: de hele wereld en ook Nederland wordt geteisterd door het Corona-virus. Niemand kan voorspellen wanneer we er weer vanaf zullen zijn, maar op dit moment moeten we ermee rekenen, dat dat op zijn minst nog een aantal weken, misschien wel enkele maanden kan duren.
Het ergste is het natuurlijk voor de mensen die echt ziek worden en hun families. En hoewel de overheid, de bedrijven en de mensen zelf alles op alles zetten om de uitbraak onder controle en de gezondheidszorg overeind te houden, worden mensen en hun families getroffen. En we moeten ervan uitgaan, dat dat ook in ons dorp zo zal zijn.
Voor degenen, die niet getroffen worden door het virus, of die besmet raken maar geen of slechts milde klachten krijgen, is het ook een vervelende tijd omdat het sociale leven door de genomen maatregelen sterk beperkt is. Het is nog niet duidelijk hoe lang de uitbraak zal gaan duren en hoe lang de maatrelen van kracht zullen blijven. Bovendien is er ook voor sommigen ook onzekerheid over hun baan, inkomen, bedrijf e.d.

Aandacht voor ouderen en kwetsbaren:
Vermoedelijk hebt U op t.v., in de krant of via het internet gezien, dat er extra bezorgdheid is voor de ouderen en kwetsbaren in de samenleving. Enerzijds zijn zij veel kwetsbaarder voor het virus, anderzijds kunnen zij door de huidige opgelegde sociale beperkingen eerder hulp nodig hebben of zich eenzaam gaan voelen door de inperking van de sociale contacten.
Er worden overal en op veel verschillende niveaus acties ondernomen om wanneer nodig de ouderen en kwetsbaren bij te staan. Dat varieert van hulp door familie en buren, initiatieven van

bedrijven (bijvoorbeeld winkels) en maatschappelijke organisaties, ondersteuning door de gemeente en nog veel meer.

Initiatief Stichting Welzijn Kruisland en Dorpsraad:
Wat in het hele land speelt, speelt natuurlijk ook in Kruisland. En hoewel het misschien nog niet zo heel zichtbaar is, is er in ons dorp ook al een inventarisatie gemaakt van mogelijke problemen en hebben de Stichting Welzijn Kruisland en de Dorpsraad Kruisland een initiatief voorbereid om ouderen en kwetsbaren zo goed mogelijk te helpen, mocht dat echt nodig worden.
Met nadruk op “ mocht dat nodig worden”. Want op dit moment (26-3-2020) is na een peiling via KBO en Zonnebloem nog niet gebleken van grote problemen. En natuurlijk willen we de problemen zeker niet groter maken dan ze zijn en geen grote initiatieven optuigen, waar niemand om verlegen zit. Anderzijds willen we wel voorbereid zijn indien de situatie ten opzichte van nu ernstiger wordt.

Hoe werkt het?
De verwachting is, dat de bestaande en vertrouwde organisaties in Kruisland met hulp van een beperkt aantal vrijwilligers de ondersteuning kunnen bieden, die in redelijkheid verwacht mag worden. Wat dan aan steun geboden zou kunnen worden is: helpen met boodschappen doen, echt noodzakelijk vervoer, contact ter bestrijding van eenzaamheid e.d. Daarbij moeten wel de regels van de overheid in acht genomen worden en fysiek contact zoveel mogelijk vermeden worden. Deze hulp zal verleend worden door een aantal Kruislanders, die zich vrijwillig daarvoor aangemeld hebben.
Mochten meer mensen zich als vrijwilliger willen aanmelden, bijvoorbeeld om indien nodig telefonisch contact te onderhouden met enkele anderen, dan kunnen die zich opgeven bij Peter Gommeren, Arthur Oomen of Ad Hellemons (zie de telefoonnummers).

Ons uitgangspunt is, dat het “elkaar een handje helpen” op deze manier in Kruisland goed te regelen moet zijn. We zijn een kleine gemeenschap waar men elkaar kent en oog voor elkaar heeft. In de meeste gevallen zal de beschreven hulp al verleend worden door familie, buren en bekenden, zonder dat daar iets aparts voor hoeft te worden geregeld. Het initiatief van COOP Schrauwen/” de Spek” om het mogelijk te maken telefonisch of via email boodschappen te bestellen (0167-536025 of info@coopkruisland.nl), die dan vlot thuis gebracht worden is in deze situatie van grote waarde. Net zoals het gegeven, dat de apotheek, zoals altijd al, de medicijnen dagelijks aan huis bezorgt. Onze initiatieven om de helpende hand te bieden zullen zich dan ook zoveel mogelijk richten op de mensen, die zich echt niet zelf kunnen redden. Dat lijken er vooralsnog niet veel te zijn, maar het is verstandig rekening te houden met een verslechterende situatie.

Contact per telefoon:
De mensen, die de komende tijd echt ondersteuning nodig hebben of die telefonisch contact met anderen willen hebben om de eenzaamheid wat te verdrijven kunnen één van de volgende telefoonnummers bellen:
• Peter Gommeren (KBO) 06-53455765
• Arthur Oomen (Zonnebloem) 06-23233033
• Ad Hellemons (Dorpsraad) 06-54613091
Hebt u eenmaal contact met één van de drie bovengenoemde mensen, dan kunt U daar uw probleem of vraag neerleggen. Peter, Arthur en Ad zorgen er vervolgens voor, dat U gekoppeld wordt aan een vrijwilliger die contact met U onderhoudt als U daar behoefte aan heeft of die probeert U te helpen uw meer praktische probleem op te lossen.

Vraag en aanbod online:
Daarnaast is er voor degenen, die digitaal uit de voeten kunnen op www.kruisland.nu een online Prikbord “Vraag & Aanbod van hulp”. Iedereen kan hier hulp aanbieden of vragen plaatsen via “Toevoegen” (U wordt wel gevraagd uzelf eerst eenvoudig aan te melden en in te loggen). Iedereen kan hier zelf reageren op “Vraag en Aanbod voor hulp”. In de “Etalage” kunnen ook producten of diensten worden aangeboden. Zo is er bijvoorbeeld een idee om grote puzzels (die nogal wat tijd vergen om te leggen) met elkaar uit te ruilen. Dit zou ook kunnen met boeken en tal van andere activiteiten en zaken. Vanuit de dorpsraad houden wij deze webpagina ook in de gaten en geven echte hulpvragen door aan de vrijwilligers, maar er is heel veel wat U direct met elkaar kunt regelen en waar U niemand anders voor nodig hebt.

Door de eerder genoemde drie telefoonnummers en www.kruisland.nu in te zetten zal er snel altijd iemand bereikt kunnen worden, die uw hulpvraag kan aannemen.

Verdere communicatie:
U begrijpt, dat we niet regelmatig huis-aan-huis berichten kunnen verspreiden over hoe de situatie met betrekking tot deze actie verloopt. Daarom zullen we proberen wekelijks een voortgangsbericht te publiceren op www.kruisland.nu Door onderling deze informatie verder te verspreiden naar mensen die niet digitaal actief zijn moet het mogelijk zijn iedereen min of meer op de hoogte te houden. Onze mogelijkheden gaan hier niet verder dan het plaatsen van berichten op www.kruisland.nu .

Nog meer mogelijkheden om on hulp te vragen:
Let op: er zijn nog andere initiatieven, waar u gebruik van kunt maken. Zo heeft de Stichting WijZijn Steenbergen met ondersteuning van de gemeente een telefoonnummer geopend: 0167-750 850 Dit nummer kan gebeld worden van maandag tot en met vrijdag van 09.00-17.00. Ook op dit nummer kunt u terecht met uw vragen om ondersteuning. Dit nummer heeft dezelfde functie als het initiatief dat we nu in Kruisland nemen. Het is aan U om te beslissen of U uw vraag liever neerlegt bij WijZijn Steenbergen of direct in Kruisland.

Medische vragen of problemen:
Voor alle medische vragen of problemen dient U zoals altijd de normale weg te bewandelen: de huisarts of in spoedeisende gevallen 112. Dat geldt ook voor vragen, die betrekking hebben op professionele zorg, zoals bijvoorbeeld maatschappelijk werk. Hierbij kan het nu genomen initiatief U niet helpen.

Samen sterk door op elkaar te letten en elkaar een handje te helpen, wanneer nodig:
Op deze manier kunnen we in Kruisland elkaar de komende tijd een handje helpen, wanneer dat echt nodig zou worden. Geen ingewikkeld en bureaucratisch systeem, maar dorpsgenoten, die elkaar eenvoudig en snel weten te vinden en dan zonder verdere tussenkomst overgaan tot actie.
Samen sterk!

Wij danken de Zonnebergschool voor het afdrukken van deze brief.

Stichting Welzijn Kruisland
Dorpsraad Kruisland

Waar

Molenweg 6C
Kruisland

Contact

Heb je een vraag?
Stuur ons een bericht via het onderstaande contactformulier:

Jean-Marie Buijs
-47