Sociaal Werk Nederland

Alles in je wijk is er al, hoe maak je het zichtbaar? Sociaal Werk Nederland ziet WijkConnect als een sterk instrument om de Sociale Basis Zichtbaar te maken.

In 2018 maakten we voor het eerst kennis met WijkConnect, in een overleg over het zichtbaar maken van activiteiten, initiatieven en talenten in de wijk. Onze leden zijn veelal sociaal werk organisaties die steeds meer een verbindende rol hebben in het zichtbaar maken van deze 'Sociale Basis'. Ze worstelen vaak met de vraag wat hun rol daar in is en hoe je informatie toegankelijk maakt voor alle type bewoners, zowel online als offline.

Op basis van de presentaties die WijkConnect heeft gegeven en de ervaringen van leden die met het platform werken, bevelen we WijkConnect van harte aan. Zelf denken we actief mee over aanknopingspunten, zowel bij onze leden maar ook landelijk, om die zichtbaarheid nog meer op de kaart te zetten als thema waar we mee aan de slag moeten.

Marcel Mathijssen