Boogh Utrecht

WijkConnect is als het ware onze website in de wijk.Als stadsbrede organisatie is Boogh er voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Maar wat minder bekend is, is dat wij ook veel activiteiten organiseren voor alle wijkbewoners. We zochten een plek om juist dat te communiceren. Met o.a. de Wijk Agenda van WijkConnect slaan we de brug van binnen naar buiten en hopen we de drempel te verlagen om gewoon eens binnen te lopen.
Linda van den Broek