Participatieplatform

Kracht van Participatie: meedenken en meedoen

We worden steeds vaker benaderd om mee te denken over Participatie in de wijk. Dit zijn veelal gemeenten die bewoners willen betrekken bij het invullen van lokale vraagstukken. Denk aan de omgevingswet waar bewoners worden betrokken bij het vormgeven van openbare ruimte. Het gaat niet alleen om meedenken, ook om meedoen. Buurtwijs en LSA schrijven met grote regelmaat over participatie met voorbeelden en succesverhalen. Onlangs is de Movisie Keuzewijzer uitgebracht om gemeenten te helpen bij het kiezen van een online participatieplatform. Hierin worden de vijf treden van de Participatieladder gebruikt (Edelenbos, 2000):

 1. Informeren
 2. Raadplegen
 3. Adviseren
 4. Coproduceren
 5. Meebeslissen

Uitdaging bij Participatie: blijvende impact

We hebben in ons werk meerdere Participatietrajecten meegemaakt. Wat we vaak zien is dat er vanuit een gemeente voor een specifiek vraagstuk een Participatietool wordt ingezet. Bijvoorbeeld een enquete, online brainstorm of ideeënwebsite waar bewoners buurtbudgetten kunnen verdelen.

Het grote voordeel hierbij is dat je in korte tijd veel informatie kunt verzamelen. Denk aan ideeën, feedback, inzet uit de wijk of inzicht ten aanzien van buurtbudgetten en verdeling hiervan.

Het nadeel is dat de blijvende impact kleiner kan zijn op moment dat de inzet van de Participatietool stopt. Hoe maak je die blijvende impact? Hoe zverbind je de mensen uit de eerste fasen (informeren, raadplegen, adviseren) met de volgende fasen (coproduceren, meebeslissen)? En hoe houd je de mensen blijvend betrokken bij het project, bij elkaar en bij de wijk?

Visie WijkConnect op Participatie: een netwerk voor en door de wijk

Bij WijkConnect kijken we naar blijvende impact. Vanuit de missie ‘mensen verbinden in de wijk’ geloven in het onbenut potentieel in de wijk. Elke wijk bevat een onschatbare hoeveelheid aan kennis, kunde en inzet. Iedereen heeft wat te bieden. Aan zichzelf. Maar ook aan elkaar. Als we iets groots willen veranderen, kunnen we dan klein beginnen op de schaal die we begrijpen, namelijk de wijk?

We zien voorbeelden op onze platforms van bewonersparticipatie in diverse beleidsthema’s zoals zorg en gezondheid, woningbouw, sociale cohesie, wijkeconomie, groenvoorziening, veiligheid en duurzaamheid.

Onze online buurtplatforms helpen bij het duurzaam verbinden van het wijknetwerk, zodat je ook ná dit participatietraject met elkaar verbonden blijft. Om die reden hebben we de strategie van WijkConnect opgezet in 3 fasen:

 1. Ontdekken: zichtbaar en vindbaar maken van wijkinformatie ‘ik weet wat er te doen is’
  • Maak wijkinformatie toegankelijk op één centrale plek voor alle doelgroepen
  • Presenteer organisaties, activiteiten en initiatieven op een aantrekkelijke manier
  • Bereik nieuwe doelgroepen en maak meedoen makkelijk
 2. Ontmoeten: netwerken verbinden en versterken ‘ik ontmoet zó makkelijk nieuwe mensen’
  • Maak ontmoeting makkelijker met interactieve functies
  • Breng vraag- en aanbod bij elkaar en benut talent in de wijk
  • Verbind en onderhoud de netwerken in je wijk
 3. Organiseren: initiatieven stimuleren ‘ik krijg gewoon zin om mee te doen’
  • Zet je wijk in beweging met projecten en initiatieven
  • Breng ideeën makkelijker tot uitvoering
  • Krijg inzicht in wensen van bewoners tav projecten en budgetten

Participatieplatform flexibel in te richten op elk niveau

Het WijkConnect platform heeft zich bewezen in diverse buurten, wijken en gemeenten om informatie zichtbaar te kunnen maken (Ontdekken), netwerken te kunnen verbinden (Ontmoeten) en initiatieven te helpen stimuleren (Organiseren). De opzet in Bouwstenen maakt het mogelijk om het WijkConnect platform in te zetten voor verschillende type participatietrajecten. Je kunt het platform inzetten op elk niveau: buurt, wijk, dorp, stad, gemeente of een combinatie. Onderstaand een schematisch overzicht van de Bouwstenen, grijs is in ontwikkeling:

Toegankelijkheid voorop voor elk niveau van taal- en digitale vaardigheid

Het is heerlijk als alles werkt, toch? Maar dat alles werkt, betekent nog niet dat het voor iedereen toegankelijk is. En juist dat vinden we belangrijk. Ons testpanel ook! Deze groep van gebruikers tussen de 20 en 80 jaar kijkt kritisch naar alle functionaliteiten. Pas na hun akkoord bij elke update gaan we ‘live’. Door Movisie zijn we opgenomen in de Keuzewijzer E-Tools 2020 met één van de beste scores voor toegankelijkheid. We streven ernaar om de WijkConnect platforms toegankelijk te houden volgens de meest recente toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl / WCAG op niveau AA.

Lees ook ons artikel over Wijk Informatie Punten met het model waar we online en offline met elkaar verbinden. Enkele voorbeelden van toegankelijkheid:

In printversies Elke overzichtspagina heeft een printversie. Deze werkt op organisatie, wijk- en stadsniveau en kun je gebruiken in combinatie met de filters: Bv. alle Organisaties, alles uit Bewegen voor Senioren Bv. alle Activiteiten van 1 wijkcentrum rondom Ontmoeting Bv. alle Activiteiten van een stadsbrede organisatie
In leesbaarheid De mobiele versie is aangepast naar leesbaarheid voor senioren. We gebruiken steeds meer visuele navigatie ipv lange teksten. Meertaligheid is een mogelijkheid en kan worden geactiveerd. We werken aan grotere letters, beter contrast en voorleesfuncties. Zoektermen en filters controleren we op leesbaarheid met oa www.ishetb1.nl
Toegankelijkheid op locaties We werken veel met ontmoetingsplekken zoals buurtcentra Vrijwilligers en professionals laten daar het platform zien WijkConnect heeft een slideshow knop om te tonen op schermen Je kunt ook een computer neerzetten met het platform open

Starten met een Participatieplatform bij WijkConnect

We geloven in het delen van kennis. Zonde om het wiel opnieuw uit te vinden toch? Kennis die gemeenten en bewoners opdoen in Participatietrajecten met het WijkConnect platform, delen we met elkaar. Zo ontstaan er best practices en kunnen er sneller successen ontstaan. Het proces om te starten kan per platform verschillen, maar doorloopt ongeveer de volgende stappen:

 1. Doelen bepalen en niveau: wat wil je bereiken en waar wil je starten met participatie?
 2. Thema’s bepalen: in welke thema’s wil je participatie op gang brengen? Zorg, groen, wonen?
 3. Communicatiekanalen onderzoek: welke middelen zijn er al en kunnen we deze verbinden?
 4. Doelgroepen: wie wil je betrekken en hoe informeren deze doelgroepen zichzelf nu?
 5. Ambassadeurs verzamelen en netwerk bepalen: wie wordt aanspreekpunt en nodig je uit?
 6. Platform online en uitnodigen netwerk: maak initiatieven, ideeën en vraagstukken zichtbaar
 7. Lokale promotie door middel van offline, online en netwerk campagnes
 8. Verduurzaming van de projecten, ambassadeurs en het wijknetwerk: online en offline
 9. Doorontwikkeling aan de hand van behoeften van gebruikers en bezoekers
Lees voor meer informatie de Movisie E-Tools Keuzewijzer met uitgebreide informatie over WijkConnect als Participatieplatform met oa een uitgebreide praktijkcasus.
Vraag een demo aan