Online cultuur platform

Kracht van Kunst en Cultuur in de wijk

Via de verschillende WijkConnect platforms helpen we al jaren om kunst- en cultuur in de wijk zichtbaar te maken. Van kleinere initiatiefnemers zoals gitaarles of schilderen, tot wijktheaters, bibliotheken en cultuurpodia. De meeste gemeenten hebben een Cultuurnota om kunst en cultuur lokaal zichtbaar, vindbaar te maken en de aanbieders te verbinden met elkaar en de bewoners. Dit vertaalt zich vaak in een Cultuurplatform, een samenwerkingsvorm waarin de aanbieders het cultuurbeleid samen vormgeven.

Uitdaging Kunst- en Cultuur in de wijk: grote diversiteit

Wat is de grote gemene deler bij kunst en cultuur? Bij sport is het makkelijk, namelijk beweging. Dat is bij kunst- en cultuur lastiger. Hoe vergelijk je bijvoorbeeld een zangkoor met een inloopavond historische kring? Of met een balletschool? Uit gesprekken met cultuuraanbieders en een onderzoek naar culturele aanbieders op de WijkConnect platforms zien we een onderscheid in 4 type aanbod binnen kunst en cultuur:

4 Type aanbod binnen kunst en cultuur

 1. Cultuur om te consumeren (naar een voorstelling, lezing of museum gaan)
 2. Cultuur om te produceren (zelf leren muziek maken, acteren, dansen)
 3. Cultuureducatie (specifieke onderwijsprogramma’s binnen scholen)
 4. Cultuurprogramma’s (bv gericht op specifieke doelgroepen als senioren of jeugd)

De grote diversiteit maakt het minder makkelijk om het aanbod zichtbaar en vindbaar te maken op alle verschillende niveaus zoals wijkgericht, dorpsgericht of gemeentebreed.

Visie WijkConnect op kunst en cultuur in de wijk: zichtbaar en verbonden

‘Mensen verbinden in de wijk’, dat is onze missie. Wij geloven dat kunst en cultuur je kan verbinden met jezelf, met je buren en met de aanbieders dichtbij. We geloven ook dat dit voor iedereen toegankelijk zou moeten zijn ongeacht leeftijd, fysieke of mentale mogelijkheden, interesse, of budget. Het WijkConnect platform heeft zich bewezen in diverse buurten- wijken en gemeenten om informatie zichtbaar te kunnen maken (Ontdekken), netwerken te kunnen verbinden (Ontmoeten) en initiatieven te helpen stimuleren (Organiseren). De modulaire opzet met Bouwstenen maakt het mogelijk om het WijkConnect platform in te zetten voor specifieke thema's, zoals een Online Cultuurplatform als volgt:

Voorbeeld toepassing : Cultuuragenda via WijkConnect

Binnen het WijkConnect platform werken we met Bouwstenen. Dit zijn functionaliteiten die je zelf kunt aan- en uitzetten om je online cultuurplatform vorm te geven. De Bouwsteen Agenda is één van de meest geavanceerde en helpt cultuuraanbieders om snel een eenvoudig hun complete aanbod zichtbaar te maken.

Mogelijkheden van de Agenda - voor aanbieders

 1. plaats in 5 minuten je activiteit op het platform
 2. voer meerdere data in 1x in; eenmalig, terugkerend en uitzonderingen (bv vakantie)
 3. maak je activiteit in 1x zichtbaar op je eigen pagina én gezamenlijke agenda
 4. kies uit 100 zoektermen gekoppeld aan Google zoeken
 5. maak een mooie visuele presentatie met hulp van de fotobibliotheek
 6. koppel een ander contactpersoon of extra beheerder aan je activiteiten

Mogelijkheden van de Agenda - voor bezoekers

 1. je hoeft geen account te hebben om te kijken - het platform is open
 2. bekijk de agenda als foto’s, lijst, kalender of op de kaart
 3. filter op kenmerk, bv ‘muziek’, ‘dans’ of doelgroep bv ‘jongeren’ of ‘senioren’
 4. of gebruik de zoekfunctie om te zoeken op titel, beschrijving, adres en meer
 5. zie gelijk op welke data de activiteit plaatsvindt en reserveer je plek
 6. gebruik de agenda op laptop, tablet of de responsive mobiele versie

Mogelijkheden van de Agenda - voor beheerders, cultuurplatform en gemeente

 1. start een agenda op het niveau van wijk, dorp of stad of een combinatie
 2. bespaar beheertijd doordat verlopen activiteiten automatisch offline gaan
 3. krijg inzicht in alle content met de uitgebreide Beheer functionaliteiten
 4. koppel de agenda aan andere websites of platforms dmv de API functie
 5. kies je eigen domeinnaam, vormgeving en uitstraling
 6. combineer de agenda met andere Bouwstenen op je online platform naar wens

Voorbeeld links

 1. Locatieniveau: Zimihc wijktheater Utrecht
 2. Locatieniveau: Paashuis Nijkerk
 3. Locatieniveau: Openlucht theater Stadsdorp Elsrijk
 4. Wijkniveau: Delfshaven Agenda
 5. Wijkniveau: Binnenstad Utrecht Agenda
 6. Dorpsniveau: Grubbenvorst Agenda
 7. Stadsniveau: Amersfoort Samenindebuurt033 Agenda - dans
Vraag een demo aan