Organisaties in Delfshaven

Kom in contact met organisaties en initiatieven

Culturele Stichting Salaam

Wij helpen de minderbedeelden in de samenleving op elke wijze diemogelijk is, denk aan het verschaffen van een voedselpakket, hetbegeleiden van vluchtelingen, het inzamelen van kleding.Een Islamitische voedselbank in de regio Rotterdam, toegankelijk vooriedereen. We hebben een eigen kledingbank voor onze gezinnen. Daarnaastbegeleiden wij vluchtelingen en verzorgen wij lezingen.
Delfshaven helpt

Corona zorgt voor veel spanning en ongemak. Delfshaven helpt. Samen willen we zorgen voor kwetsbare buurtgenoten die in de knel komen.Buurtplekken, bewoners en ondernemers, wijkpartners en overheid in Delfshaven werken samen bij dit project voor buurthulp in Corona tijden.www.delfshavenhelpt.nl Hier kunt u om hulp vragen.Hier kunt u uzelf als helper aanmelden.Als het niet lukt kunt u bellen naar 0107470022We werken zo veilig mogelijk. Lees meer...
Stichting BroodNodig

BroodNodig voert campagne in Rotterdam om broodverspilling tegen te gaan! Dit doen we door aandacht te geven aan broodverspilling, recepten met oud brood te delen en oud oneetbaar brood op te vangen in de Broodbakken. Van dit oude brood maken wij vervolgens Biogas! Oud brood is geen afval! Kijk op onze website om te ontdekken waar er bij jou in de buurt broodbakken staan. In Delfshaven staan 23 broodbakken verspreid door de wijken, over heel Rotterdam staan ruim 60 broodbakken!
Um bom dia feliz

Wij verzorgen een waardevolle activiteit voor bewoners van bejaarden/verzorgingstehuizen.