Organisaties in Delfshaven

Delfshaven Lokaal
Delfshaven
Delfshaven Lokaal is een kennisplatform voor lokale welzijnsaanbieders. Wij zijn geen welzijnspartij, maar streven als kennisplatform naar optimalisatie in het lokale welzijn. Ons doel is om het welzijnswerk in Delfshaven zoveel mogelijk lokaal te laten verrichten.Wij verbinden lokale aanbieders aan elkaar en aan de hoofdaanbieder in het welzijn. Iedere welzijnspartij in Delfshaven kan zichzelf via onze site vindbaar maken. Op www.delfshavenlokaal.nl treft u een overzicht van alle loka Lees meer...
Beekhuizen Bindt
Delfshaven
Beekhuizen Bindt zorgt voor boeiende ontmoetingen.Het benoemen en benutten van potenties vormt daarbij het uitgangspunt.Door individueel talent te vinden én te mobiliseren, ontstaat een situatie waar mensen elkaar (weer) vinden, elkaar aanspreken en waar energie zich bundelt.Beekhuizen Bindt hanteert boeiende werkwijzen om dit proces op gang te brengen.
Wijkplatform Delfshaven Zuid
Delfshaven
monitor van bewegingen in het sociale domein van de wijken Bospolder, Tussendijken, Delfshaven en Schiemond in Rotterdam Delfshaven
Stichting ANDERS
Delfshaven
Tijden veranderen, en wij als samenleving mogen mee veranderen. De tijd dat de overheid ons volledig ‘verzorgt’ is over. Dit zorgt ervoor dat we worden uitgedaagd om meer naar elkaar om te zien en elkaar meer te helpen waar nodig. Dit is een ontwikkeling die stichting ANDERS veel bestaansrecht geeft.Stichting ANDERS gelooft in het principe van geven. Niet geven om er zelf beter van te worden, maar geven omdat het ons als mens zo enorm verrijkt. Dit vraagt om een andere manier van d Lees meer...
IDEM Rotterdam
Delfshaven
IDEM Rotterdam is het stedelijk Expertisecentrum op het gebied van integratie, discriminatie en (lhbti-)emancipatie.IDEM Rotterdam zet zich in voor een stedelijke samenleving waarin plaats is voor iedereen.Een samenleving waaraan iedereen op een gelijke en volwaardige manier kan deelnemen is niet vanzelfsprekend. Dagelijks werken in Rotterdam tal van organisaties, professionals en vrijwilligers aan initiatieven op het gebied van integratie, discriminatie en (lhbti-)emancipatie. Lees meer...
Buurtcirkel Delfshaven Pameijer
Delfshaven
Buurtcirkel Delfshaven staat open voor mensen die niet alleen willen zijn maar graag dingen samen willen doen. Iedereen zet zijn eigen talenten en vaardigheden in om zijn mede buurtcirkelgenoten te kunnen helpen. Ook word er met elkaar leuke dingen gepland en help je elkaar in het dagelijks leven.Een Buurtcirkel is een groep van 9 tot 12 mensen die bij elkaar in de buurt wonen. De Buurtcirkel brengt mensen met elkaar in contact en met zijn omgeving, zodat je elkaar weet te vinden en ie Lees meer...
Made in 4havens
Delfshaven
Made in 4Havens is het platform voor integrale gebiedsontwikkeling met eerlijke maakindustrie in het 4Havensgebied te Rotterdam.