Park & podium 1943

non-profit organisatie
Multifunctionele accomodaties

Gebruik van het podium in park 1943

Het podium staat ter beschikking voor een ieder die daar gebruik van wil maken mits zij zich houden aan de regels die gelden voor het gebruik van het podium en de door de gemeente Rotterdam opgestelde regels in de openbare ruimte.

Het parkpodium 1943 en het Park 1943 zijn beide openbaar gebied en moeten dat ook zijn bij evenementen en/of presentaties.

Dit houdt in dat het Parkpodium 1943 en het Park 1943 niet (tijdelijk) afgesloten mogen worden, ook het heffen van entree om het park 1943 te betreden is niet toegestaan.

Tevens is het gebruik van het Parkpodium 1943 voor politieke en/of religieuze doeleinden niet gewenst.

Eventuele uitzonderingen kunnen met het bestuur van de stichting Parkpodium 1943 besproken worden.

Wanneer er veel publiek verwacht wordt en/of versterkt geluid ten gehore wordt gebracht is de organisator verplicht is dit te melden of een vergunning aan te vragen.

(vergunningen aanvragen op www.rotterdam.nl/evenementen )

Stichting Parkpodium1943 vraagt voor het gebruik van het podium een borg van € 200.00 dit wordt contant afgerekend bij het tekenen van de gebruikersovereenkomst of uiterlijk de dag voorafgaand aan het evenement.

Borg wordt uiteraard weer geretourneerd bij het schoon en onbeschadigd overdragen van het Parkpodium 1943 en het Park 1943.

Het podium kan voorzien in elektriciteit, 230 volt en 400 volt, voor gebruik van deze aansluitingen vraagt de stichting € 50.00 ongeacht het verbruik.

Deze voorziening is uitsluitend voor gebruik op het podium, voor electra in het park moet de gebryuiker zelf zorg dragen.

Let op:

de stichting Parkpodium 1943 is niet verantwoordelijk voor het niet tijdig aanvragen van vergunningen!

Ook kan de stichting niet verantwoordelijk worden gesteld voor calamiteiten tijdens het gebruik door derden van het podium.

Het park 1943 ( de openbare ruimte rond het podium) mag niet bereden worden door gemotoriseerde voertuigen, houdt dus rekening met de aan- en afvoer van materialen.

Alle schade aan het podium en het park welke tijdens gebruik door derden, de periode zoals deze in de gebruikersovereenkomst is beschreven, zal op de gebruiker worden verhaald.

Wij raden gebruikers, welke versterkt geluid ten gehore willen brengen, aan om voortijdig omwonenden te informeren over de geplande activiteit! Dit kan onnodige klachten voorkomen.

Januari 2016

stichting Parkpodium 1943

Waar

Meer informatie

Contact

parkpodium 1943
Contactpersoon

Neem contact op met parkpodium: