Duimdrop Schiemond

non-profit organisatie
Beweging
Sport

Duimdrop is kort gezegd: het uitlenen van speelgoed aan kinderen van ongeveer 4 tot 14 jaar. Het doel van Duimdrop is om de pleinen weer veilig en gezellig te maken, zodat spelen voor alle kinderen weer mogelijk is. Het uitlenen gebeurt door Duimdrop-beheerders vanuit een omgebouwde zeecontainer.

Succes ontstaat als wijkorganisaties, zoals het buurthuis, de politie en de basisschool goed samenwerken met elkaar en met de bewoners. Er zijn activiteiten op het plein, de politie is regelmatig aanwezig, via het kinderpanel beslissen de kinderen mee…

Spelregels bij Duimdrop

  • Kinderen hebben een duimdroppasje nodig om speelgoed te kunnen lenen.
  • Voor bijzonder speelgoed, zoals skelters en rollerskates worden Duimen als betaalmiddel gebruikt. Kinderen kunnen duimen verdienen door zich goed te gedragen, bijvoorbeeld door andere kinderen te helpen of klusjes te doen.
  • Kinderen houden zich aan de pleinregels. De pleinregels maken duidelijk welk gedrag wenselijk is en wat niet.

Waar

Speedwellstraat 500 Rotterdam

Contact

Dennis van Geene
Contactpersoon

Neem contact op met Dennis:

5