PRESENTEREN EN TROTS ZIJN OP GROTE IDEEËN VOOR DE TOEKOMST EN MICRO VERANDERINGEN VOOR DE HUIDIGE LEEFOMGEVING

Wat?

Ideeën en uitvindingen presenteren en gezamelijk een stappenplan voor een duurzame school opstellen.

Hoe lang?

ca. 60 – 90 minuten

In het kort omvat deze sessie de volgende stappen:

Afsluitende animatie
De kinderen geven korte presentaties. Ideeën en uitkomsten bekijken en bespreken met de leerkracht:
wat is de kracht van de ideeën?
wat zou het effect zijn van de uitvinding / idee?
Leerkracht en leerlingen formuleren een stappenplan voor een duurzame klas. Dit kunnen heel kleine veranderingen zijn zoals afval scheiden in de klas, het verzamelen van petflessen voor de volgende knutsel-lessen of het bedenken van een spel om afval te verminderen.

Contact

Kirsten Kentler
Contactpersoon

Neem contact op met Kirsten :

-88