Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Rotterdam

non-profit organisatie
Zorg
Vrijwilligerswerk

Meer dan 30 jaar geleden is dit vrijwilligerswerk in Rotterdam ontstaan als antwoord op de vraag naar dit soort ondersteuning vanuit de thuiszorg. De Stichting VTZ-Rotterdam is in 1986 opgericht en heeft als zelfstandige stichting verder vorm en inhoud gegeven aan het oorspronkelijke initiatief.

Kenmerkend voor de organisatie is de belangrijke positie van de vrijwilliger.Zij geven inhoud aan de doelstelling waar de Stichting voor staat : ER ZIJN voor de terminaal zieke en diens familie.

De Organisatie is vooral faciliterend aanwezig om de inzet van de vrijwilliger te regelen en zorg te dragen voor goede begeleiding en de benodigde scholing en opleiding om dit werk kwalitatief verantwoord uit te kunnen voeren.

Waar

Herkingenstraat 8 Rotterdam

Contact

Wil Popma
Contactpersoon

Neem contact op met Wil :

-25