Marconia

non-profit organisatie
Creatief
Ontwikkeling

Marconia is 30.000m2 voormalig rangeerterrein aan de Marconistraat in het Merwe-Vierhavensgebied in Rotterdam. De komende tien jaar realiseert Marconia een openbare experimenteerruimte voor vernieuwers uit het bedrijfsleven, overheid, kennisinstellingen en burgers/bewoners. Marconia daagt hen uit hun innovaties samen te ontwikkelen en te testen. Via een (online) platform, talkshow en events brengen we het leerproces in beeld.

Democratie, zorg en welzijn, economie en ruimtelijke ontwikkeling zijn in beweging. De stad krijgt steeds meer verantwoordelijkheden en in de stad heeft de burger het steeds meer voor het zeggen. Marconia faciliteert nieuwe processen en technologieën, die in een later stadium te implementeren in de rest van Nederland. Hierbij staat een vraag centraal: Hoe ziet het Nederland van de toekomst er uit?

Focus voor de ontwikkeling van Marconia is experiment. Het gebied is een vrijplaats en inspiratie-lab voor maatschappelijke en stedelijke ontwikkeling. Vestigende pioniers prikkelen en versterken elkaar in het zoeken naar praktische en innovatieve oplossingen met gebruik van technologie en slimme ideeën.

Marconia is bedoeld voor iedereen. Op het terrein verbinden we pioniers en publiek, stad en haven, kennisinstellingen en makers, Schiedam en Rotterdam, en de rest van Nederland.Marconia is er tijdelijk: we hebben de grond voor een periode van tien jaar in beheer en leveren het gebied daarna weer ‘leeg’ op.

Martin van Rijn (creatief entrepreneur van De Fruitvis) en Dirk Jan Pino (grafisch ontwerper en conceptmaker) ontwikkelden in 2013 een plan voor tijdelijk gebruik van de Marconistrip op uitnodiging van de gemeente. Samen met Marte Kappert (procesmanager en realisator), René van der Veer (marketingstrateeg) en Eduard Ravenhorst (spelregelman) in 2014 ontstond Marconia. Vanuit een coöperatie werken zij samen aan de realisatie van het plan.

Waar

Marconistraat 43 Rotterdam

Contact

Marte Kappert
Contactpersoon

Neem contact op met Marte :

15