Centrum voor Jeugd en Gezin

non-profit organisatie
Gezondheid
Specialisten

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) wil dat kinderen gezond en veilig opgroeien. Als CJG staan we naast ouders en andere opvoeders om gezond en veilig opgroeien mogelijk te maken. We mobiliseren de eigen kracht vanaf de zwangerschap tot aan de volwassenheid van de jongere. Wij doen dit door preventieve en snelle inzet van zorg, dicht bij en in de (vertrouwde) omgeving van het gezin, samen met ouders, opvoeders en andere betrokkenen.

In de buurtEr is altijd een Centrum voor Jeugd en Gezin bij jou in de buurt Dat is wel zo prettig: je loopt gemakkelijk even binnen en bespreekt je vragen met een vertrouwd persoon. Het aanbod per CJG kan verschillen, omdat de behoefte aan opvoedkundige ondersteuning per wijk of gemeente ook verschilt. Zo proberen wij zo goed mogelijk aan te sluiten op jouw vragen en behoeften. Lees eventueel ook meer over de verschillende contactmomenten die je zult hebben bij het CJG.

Samenwerking‘Door krachten te bundelen bereik je meer’, vindt het Centrum voor Jeugd en Gezin. Vandaar dat het CJG samenwerkt met bestaande zorg- en welzijnsorganisaties, schoolmaatschappelijk werk, de gemeente Rotterdam en scholen. Zo proberen we het opvoeden en opgroeien van je kind zo fijn mogelijk te maken.

Waar

Contact

Bernadette van Tilburg
Contactpersoon

Neem contact op met Bernadette: