Wijkpastoraat Rotterdam West

Platform van lokale organisaties

Wijkpastoraat Rotterdam West

Door:
Jan van Diepen

Het wijkpastoraat is een gemeenschap van vrijwilligers en werkers die aansluiting zoeken bij het leven van mensen in de wijken van Rotterdam West. Het motto is: De ander is mijn naaste. Ik kan de naaste worden van een ander. Het wijkpastoraat kent de volgende deelactiviteiten.

Het vrouwenproject Rosa is een ontmoetings- en activiteitenproject voor en door vrouwen uit de buurt. Activiteiten zijn: conversatieles, zangkoor, Koran lezen, collage maken en andere creatieve werkvormen. Daarnaast worden er regelmatig rommelmarkten en verwendagen voor vrouwen georganiseerd. Coordinatie van Rosa is in handen van Arja Poot.

Achter de voordeur. Deze activiteit is gericht op mensen die veel alleen zijn en zo in een isolement terecht komen. Via een netwerk van bewoners en werkers wordt met deze mensen contact gezocht en vertrouwen opgebouwd. Afhankelijk van de behoefte en mogelijkheden wordt gewerkt aan ondersteuning om een eigen netwerk op te bouwen. Naast bezoek worden er ook twee groepen aangeboden: eetgroep Samen koken Samen eten. Elke twee weken op woensdag. En de activiteitengroep Rotterdam Pas Nieuwe westen. Elke maand op dinsdagochtend ondernemen we een activiteit. In de zomer en rond kerstmis zijn er meerdere activiteiten. Contactpersoon is Jan van Diepen

Elke Kind een goede toekomst! Door aanwezig te zijn op straat en spelactiviteiten aan te bieden ontstaat er vertrouwen en kunnen kinderen hun talenten, maar ook hun zorgen inbrengen. Praktische activiteiten: spelen op het schoolplein, vakantieactiviteiten, meidengroep, koken. Contactpersoon: Monique van Donk

De gemeenschap van vrijwilligers en werkers ontmoet elkaar op verschillende momenten: de zeswekelijkse adviesraad; maandelijke aanschuifmaaltijd en vieringen. Meer informatie vindt u op de webside

Bezoek ons

Burgemeester Meineszstraat 44
3022EX Rotterdam

vaste nummer: 0644852227
mobiele nummer: 0644852227
  Contact