Stichting Open Haard

Platform van lokale organisaties

Stichting Open Haard

Door:
E. Yazar

Stichting Openhaard is in het jaar 2007 opgericht met als doel een bijdrage te leveren aan een harmonieuze samenleving zonder onderscheid te maken naar ras, geloof, geaardheid en levensbeschouwing van het individu. Sinds 2007 is Openhaard met man en macht bezig om de maatschappij te voorzien van kleurrijke activiteiten ter verwezenlijking van haar doelen. De gedreven achterban en medewerkers hebben voornemens om meerdere individuen te bereiken met deze activiteiten zodat de maatschappij beter wordt gediend.

Bezoek ons

Taandersplein 1
3027CN Rotterdam

mobiele nummer: 06 11 20 21 99
  Contact