Stichting Open Haard

non-profit organisatie
Inloop
Buurthuizen

Stichting Openhaard is in het jaar 2007 opgericht met als doel een bijdrage te leveren aan een harmonieuze samenleving zonder onderscheid te maken naar ras, geloof, geaardheid en levensbeschouwing van het individu. Sinds 2007 is Openhaard met man en macht bezig om de maatschappij te voorzien van kleurrijke activiteiten ter verwezenlijking van haar doelen. De gedreven achterban en medewerkers hebben voornemens om meerdere individuen te bereiken met deze activiteiten zodat de maatschappij beter wordt gediend.

Wie

Kinderen
Jongeren
Volwassenen
Senioren

Waar

Taandersplein 1 Rotterdam

Contact

E. Yazar
Contactpersoon

Neem contact op met E. :

3