Delfshaven Lokaal

Platform van lokale organisaties

Delfshaven Lokaal

Door:
Willem Beekhuizen

In aanloop naar de aanbesteding van het Nieuw Rotterdams Welzijn in 2018 heeft de Delfshaven Coöperatie eind vorig jaar een eerste inventarisatie gemaakt van lokale aanbieders (bewonersinitiatieven, sociaal ondernemers en lokale organisaties). Zij hebben een (professioneel) aanbod voor bewoners van Delfshaven op het gebied van welzijn en aanverwante maatschappelijke werkgebieden.

We vragen je om de informatie over jouw organisatie en activiteiten verder aan te vullen. We verwerken die in een digitaal overzicht van alle lokale aanbieders in Delfshaven in de vorm van een 'sociale kaart'. Jouw organisatie wordt zo beter zichtbaar en vindbaar. Het biedt ons de mogelijkheid om de onderlinge samenwerking en informatie-uitwisseling te versterken. En voor de toekomstige hoofdaanbieder wordt het makkelijker om opdrachten aan te bieden aan lokale partijen.

Via deze link kun je jouw gegevens doorgeven:

http://eepurl.com/cUedd9 of de groene knop op de voorpagina van deze website.

Delfshaven Lokaal is een kennisplatform voor lokale welzijnsaanbieders. Wij zijn geen welzijnspartij, maar streven als kennisplatform naar optimalisatie in het lokale welzijn. Ons doel is om het welzijnswerk in Delfshaven zoveel mogelijk lokaal te laten verrichten.

Wij verbinden lokale aanbieders aan elkaar en aan de hoofdaanbieder in het welzijn. Iedere welzijnspartij in Delfshaven kan zichzelf via onze site vindbaar maken. Op www.delfshavenlokaal.nl treft u een overzicht van alle lokale welzijnspartijen. Zo willen wij stimuleren dat partijen elkaar vinden en samenwerken.

Delfshaven Lokaal organiseert ook centrale informatiebijeenkomsten over o.a. subsidies, beleidsregels en ondernemerschap.

Volg ons

delfshavenlokaal.nl


Deel via sociale media

Bezoek ons

Rösener Manzstraat 80
3026TV Rotterdam

mobiele nummer: 0627050921
  Contact