Train de Trainers

Stichting Beter Zien Anders Kijken wil blinde en slechtziende migranten ondersteunen en hen een passend taalaanbod bieden. Daarom start de stichting samen met mede-initiatiefneemster Tonny van Breukelen begin 2017 met lessen Nederlands als tweede taal. Tijdens deze lessen zal de nadruk liggen op spreken en luisteren. Taalfuncties die direct te maken hebben met revalidatie krijgen extra aandacht. Zodoende zal de drempel naar een instelling voor revalidatie lager zijn voor deelnemende migranten en de kans op participatie in de maatschappij groter
Voorafgaand aan de taalcursus voor migranten organiseert Stichting Beter Zien Anders Kijken een speciaal ‘Train de Trainers’ - programma voor vrijwillige taaldocenten. Van Stichting Oogfonds Nederland ontving Beter Zien Anders Kijken een subsidie om de scholing voor de trainers te bekostigen

Waar

Contact

Jerrel volkerts
Contactpersoon

Neem contact op met Jerrel: