Nederlands als tweede taal voor migranten met een visuele beperking

Platform van lokale organisaties

Nederlands als tweede taal voor migranten met een visuele beperking

Door:
Jerrel volkerts
Migranten in Nederland zijn verplicht om het inburgeringsexamen met succes af te leggen. Migranten met een visuele beperking echter, zijn meestal vrijgesteld van deze plicht tot inburgeren.

De gevolgen daarvan zijn vaak verstrekkend voor hen: instellingen voor educatie blijven gesloten en uit studies blijkt dat migranten mede daardoor onbekend zijn met het Nederlandse zorgstelsel en verstoken blijven van schrijf- en leeshulpmiddelen waarop zij, evenals geboren en getogen Nederlanders, recht hebben. Omdat ze de taal niet spreken of verstaan kunnen ze vaak niet terecht bij revalidatiecentra voor mensen met een visuele beperking voor de aanvraag van deze noodzakelijke hulpmiddelen en voor lessen in het gebruik ervan.
gratis

Deel via sociale media Reageer