Zorgvrijstaat Rotterdam West

non-profit organisatie
Advies
Ontmoeten

"Zorgvrijstaat werkt aan zorgzame buurten; we onderzoeken wat nodig is in de wijken om meer voor elkaar te kunnen zorgen en we bieden (praktische) oplossingen voor mensen.

- 'Aanschuiven': netwerk van betaalbare buurtmaaltijden (+ maandelijkse kalenders)

- 'Dagelijkse Kost': gezonde, warme schoollunches voor kinderen van basisscholen (vooralsnog projectmatig)

- 'Het Zal Werken': vrijwillige uitvindersbrigade/klussendienst voor aanpassingen in/om woningen t.b.v. mensen die langer zelfstandig thuis blijven wonen (www.hetzalwerken.nl)

- 'Natafelen': ontmoetingen en gesprekken over (psychische) kwetsbaarheid waarbij 'het gezond zijn' voorop staat (t.b.v. bespreekbaar maken van kwetsbaarheid en het organiseren steunstructuren rondom mensen)

- 'Wijkpsychiatrie': beschikbaarheid van 'wijkpsychiater', 'wijkpsycholoog' en 'sociaal psychiatrisch verpleegkundige' in de wijk (met BuurtzorgT)

- hulpmiddelen als stroomschema's, smoelenboeken, e.a. om je weg in de hulpverlening in de wijk beter/sneller te vinden

- netwerk van spreek-/inloopuren op laagdrempelige buurtontmoetingsplekken

- tools voor het versterken van de financiële zelfredzaamheid van mensen

- sociaal-juridisch spreekuur (iedere woensdag tussen 13u en 14u bij Thuis in West, Claes de Vrieselaan 69b)

- interventies en methodieken om bewustwording onder mensen te vergroten rondom thema's als 'schulden', 'armoede', 'kwetsbaarheid', 'participatie' (i.k.v. 'vroegsignalering')

- een stevig (wijk)netwerk op straat- en stadsniveau"

Waar

Claes de Vrieselaan 118 Rotterdam

Contact

Yvette Prinsen
Contactpersoon

Neem contact op met Yvette :

-5