BouwAkademie

non-profit organisatie
Educatie
Ontwikkeling

"De BouwAkademie creëert een laagdrempelige werkomgeving voor mensen die al langere tijd moeite hebben in het vinden en/of behouden van een reguliere baan. Bij de BouwAkademie worden de kandidaten in teamverband gefaciliteerd en begeleid een werkritme te ontwikkelen en vast te houden. De werkzaamheden op de BouwAkademie bestaan uit diverse (de)montageklussen met een (matig) fysieke belasting en worden uitgevoerd onder begeleiding van vakmensen. Afvalmateriaal uit de bouwsector (voornamelijk hout) wordt door de kandidaten van de BouwAkademie ‘geupcycled’ naar bruikbaar bouwmateriaal of compleet nieuwe producten.Deelnemers van de BouwAkademie zullen zich beter kunnen positioneren op de arbeidsmarkt door de opgedane persoonlijke en vakkundige ervaringen en de te behalen incentive.De BouwAkademie is voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, welke gemotiveerd zijn een reguliere baan (in de bouw- en timmersector) te vinden en hun mogelijkheden daartoe verder te ontwikkelen."

Waar

Contact

Wilbert den Hertog
Contactpersoon

Neem contact op met Wilbert :