Stichting Hoedje van Papier

non-profit organisatie
Taalles
Leefstijl coaches

Wij zijn ervan overtuigd dat er in ieder mens talenten schuilen die nog tot bloei moeten komen en benut kunnen worden. Maar dan moet je die talenten wel zelf zien! Het ontdekken en ontplooien van deze talenten is namelijk niet voor iedereen even makkelijk. Hier biedt Hoedje van Papier de helpende hand. Met onze projecten geven we de kwetsbare groepen in onze samenleving een duwtje in de rug, zodat ook zij zichzelf kunnen ontwikkelen; zodat ook zij zo optimaal mogelijk kunnen participeren in de maatschappij. Kinderen en jongeren in achterstandswijken, nieuwe Nederlanders die de taal willen leren, senioren die zichzelf willen ontwikkelen, mensen met een beperking die persoonlijk willen groeien. Al deze mensen en nog vele anderen ondersteunen we om te transformeren van kwetsbaar naar daadkrachtig." "De taalprojecten van Hoedje van Papier worden ingezet op drie gebieden: ze stimuleren de taalontwikkeling, bevorderen de taalbeheersing en pakken laaggeletterdheid aan.

Onder de noemer Tools vallen de projecten waar deelnemers praktische en sociale vaardigheden aanleren die ervoor zorgen dat ze zelf meer kunnen ondernemen in hun leven en waardoor hun wereld wordt vergroot. Denk aan hulp bij administratie en het schrijven van lastige brieven, computercursussen of huiswerkbegeleiding en bijlessen op school.

Mensen die hun eigen talenten nog niet zien of niet durven ontplooien, helpen we dus graag door het aanbieden van creatieve workshops. Zo geven we workshops aan zowel kinderen en jongeren als ouderen, aan mensen met een beperking en aan nieuwe Nederlanders. Denk aan workshops op het gebied van film, radio, journalistiek, verhalen schrijven en theater, maar ook aan activiteiten die de betrokkenheid van kinderen en jongeren bevorderen zoals een kinderraad, een jongerenraad of talkshow voor jongeren.

Hoedje van Papier voert naast haar eigen vaste aanbod regelmatig activiteiten op maat uit. Dit zijn projecten die we samen met opdrachtgevers bedenken en vormgeven. Het maatwerk bieden we aan op de gebieden waarin wij onszelf inmiddels goed bewezen hebben: Taal, Tools en Talenten."

Waar

Contact

Algemeen HVP
Contactpersoon

Neem contact op met Algemeen: